19/01/2022

24-uurs zorg en WLZ

24 uurs zorg thuis wlz

Heeft u of uw vader of moeder blijvend intensieve zorg nodig? U kunt dan een beroep doen op de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Maar wat betekent dit voor u en wat zijn de stappen die u moet nemen? Wij vertellen het u graag.

Wet Langdurige zorg (WLZ)

De Wet langdurige zorg (Wlz) is er voor mensen die 24 uur per dag toezicht of zorg in nabijheid nodig hebben. Een indicatie voor zorg uit de Wlz kan door u als mantelzorger en tevens vertegenwoordiger voor uw naaste worden aangevraagd bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Indicatie aanvragen WLZ

Voorwaarden voor het aanvragen van een indicatie vanuit de Wlz zijn:

☑ Er is behoefte aan 24 uur per dag toezicht of zorg in nabijheid;
☑ Het is duidelijk dat deze zorgbehoefte blijvend is, ofwel levenslang;
☑ De zorg is nodig vanwege een lichamelijke ziekte of beperking, dementie, een verstandelijke of zintuigelijke beperking of een psychische aandoening.

Als u of een van uw ouders bijvoorbeeld dementie heeft dan valt u onder zorgprofiel Verpleging en Verzorging 5, VV5. Heeft u alleen lichamelijke klachten, dan valt u meestal onder VV6. Hoe hoger het zorgprofiel, hoe meer zorg of begeleiding er nodig is. De zorgprofielen bepalen hoeveel geld er beschikbaar is voor uw zorg en wat u daarmee kunt inkopen.

PGB of zorg in natura in de WLZ

U heeft vanuit de WLZ de keuze om zorg in natura te ontvangen of zelf uw zorg in te kopen via een persoonsgebonden budget (PGB). Uw persoonlijke budget kunt u inzetten voor particuliere thuiszorg. U kunt zelf kiezen bij wie u de zorg inkoopt. Van dit budget kunt u ook 24-uurs zorg inkopen.

Wat is 24-uurs zorg

Heeft u zowel overdag als ’s nachts zorg nodig? Of is de zorg die nodig is niet planbaar? Wanneer het wenselijk is om 24 uur per dag verzorging of verpleging te hebben, is deze vorm van particuliere thuiszorg een goede keuze. Met 24-uurs zorg via Omzorg kunt u opname in een verpleeghuis voorkomen. Omzorg biedt 24-uur per dag zorg en zorgt dat er een vast zorgteam beschikbaar is voor verzorging of verpleging, afhankelijk van de zorgvraag.

Meer informatie over 24-uurs zorg via Omzorg?

Wilt u meer informatie aanvragen over 24-uurs particuliere thuiszorg? Wilt u meer informatie of ondersteuning bij de aanvraag van een indicatie of PGB?

 

Lees meer over dit onderwerp:


Wanneer is 24-uurs zorg nodig?

Is 24-uurs terminale thuiszorg mogelijk?

24-uurs zorg en PGB

Financering 24-uurs zorg