Proclaimer

De content op deze website valt volledig onder de verantwoordelijkheid van Omzorg. We doen ons best deze website zo actueel en volledig mogelijk te houden.

Ziet u iets dat niet klopt of mist u iets? Laat het ons weten via info@omzorg.nl, dan kunnen we het zo nodig herstellen.

Omzorg aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de informatie op deze website. Mocht u hinder ondervinden van eventuele onjuiste informatie of een storing van (een deel van) de website, dan zullen wij ons uiteraard inspannen om samen naar een oplossing te zoeken.

Omzorg is niet verantwoordelijkheid voor webpagina’s en andere items waarnaar vanaf deze website wordt verwezen. Het intellectueel eigendom van de content van deze website ligt volledig bij Omzorg, tenzij anders wordt vermeld. Wilt u getoonde content gebruiken of delen? U kunt hiervoor een verzoek indienen via info@omzorg.nl.

Beoordeling door klanten: 8.9/10 ­ 57 beoordelingen