08/06/2022

24-uurs zorg en PGB

Indien u een indicatie heeft vanuit de WLZ kunt u er voor kiezen om uw zorg zelf in te kopen via een zogenaamd persoonsgebonden budget (PGB). U kunt hier ook 24-uurs zorg thuis mee inkopen.

Aanvraag PGB

Aanvragen van een PGB loopt via het regionale zorgkantoor. In een bewust keuzegesprek wordt uw zorgbehoefte besproken. Hierna vraagt het zorgkantoor om een budgetplan waarin door de budgethouder (dat bent u zelf of iemand die u vertegenwoordigt) wordt aangegeven hoe u het budget wilt gaan besteden. Voorwaarde voor het toekennen van het persoonsgebonden budget is dat de zorg verantwoord en doelmatig is. Het zorgkantoor ziet hier op toe.

Inkoop (24-uurs) zorg via en PGB

Uw persoonsgebonden budget (PGB) wordt beheerd door de Sociale verzekeringsbank (SVB). Facturen kunnen ter declaratie ingediend worden bij de SVB, waarna uitbetaling volgt. Voorwaarden hiervoor zijn een door het zorgkantoor goedgekeurde zorgbeschrijving en een overeenkomst voor de zorgverlener.

Wat is 24-uurs zorg

Heeft u zowel overdag als ’s nachts zorg nodig? Of is de zorg die nodig is niet planbaar? Wanneer het wenselijk is om 24 uur per dag verzorging of verpleging te hebben, is deze vorm van particuliere thuiszorg een goede keuze. Met 24-uurs zorg via Omzorg kunt u opname in een verpleeghuis voorkomen. Omzorg biedt 24-uur per dag zorg en zorgt dat er een vast zorgteam beschikbaar is voor verzorging of verpleging, afhankelijk van de zorgvraag.

Meer informatie over 24-uurs zorg via Omzorg?

Wilt u meer informatie aanvragen over het PGB, 24-uurs zorg of particuliere thuiszorg? Wij kunnen u ook ondersteuning bieden bij de aanvraag van een indicatie of PGB. Kom dan met ons in contact.

Lees meer over dit onderwerp:

Wanneer is 24-uurs particuliere thuiszorg nodig?

Is 24-uurs terminale thuiszorg mogelijk?

24-uurs zorg en WLZ

Financiering 24-uurs zorg