Veelgestelde vragen

Hoe behandelt Omzorg mijn zorgvraag?

Omzorg start met een persoonlijke kennismaking, het liefst bij u thuis. In dit kennismakingsgesprek brengen we uw situatie in kaart en verkrijgen we inzicht in uw wensen en voorkeuren. Vervolgens gaan we voor u aan de slag: we selecteren zorgverleners die passen bij uw behoeftes en persoonlijkheid en stellen een zorgteam samen. We plannen een maandrooster op de door u aangegeven momenten en starten de zorg. Bijstellen en aanpassen van de zorg blijft altijd mogelijk.
Meer weten over onze werkwijze? Klik hier.

Hoe gaat Omzorg om met mijn gegevens?

Omzorg behandelt uw gegevens met grote zorg. Lees hier meer over uw privacy.

Hoe kan ik mijn zorgbehoefte kenbaar maken?

Heeft u interesse in zorg of begeleiding via Omzorg? Om te bespreken wat Omzorg voor u zou kunnen betekenen kunt u contact opnemen via het contactformulier.
Uiteraard kunt u ons ook altijd bellen. Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar voor uw vragen of het maken van een afspraak, op 085- 016 02 38.

Hoe kan ik particuliere thuiszorg financieren?

Particuliere thuiszorg kan op verschillende manieren gefinancierd worden. De meest gebruikte financieringsbron is het persoonsgebonden budget. Wanneer u beschikt over een persoonsgebonden budget (PGB) dan kunt u de zorg hiermee geheel of gedeeltelijk betalen. Als er sprake is van een gedeelte van de kosten dat niet wordt vergoed via een PGB, is dit gedeelte, mits boven een bepaald drempelbedrag, in veel gevallen fiscaal aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting. Dit kan via de aftrekpost “fiscale gezinshulp”(onder zorgkosten).

Hoe lang is een terminale zorgindicatie geldig?

U heeft recht op een terminale zorgindicatie wanneer uw huisarts of de behandelend ziekenhuisarts vaststelt dat de levensverwachting minder dan drie maanden is. De arts kan dan een terminaal-verklaring afgeven. Op basis daarvan kan bijvoorbeeld 24-uurs zorg ingezet worden. Zo nodig wordt de situatie na drie maanden opnieuw bekeken.

Hoe onderscheidt Omzorg zich van andere zorgaanbieders?

Bij Omzorg staat u centraal. Wij ondersteunen u bij het vinden van een passend zorgteam en coördineren de zorg. Wij organiseren zorg en ondersteuning precies zoals dat voor u prettig is. Wij selecteren zorgverleners die passen bij uw persoonlijkheid en u passende zorg kunnen bieden. Omzorg is dus geen (reguliere) zorgaanbieder maar een bureau voor het organiseren van particuliere thuiszorg. Naast het vormen van een passend zorgteam, onderhouden we nauwe banden met uw dierbaren en helpen u ook graag met alle zaken rondom zorg. Denk hierbij aan de administratie, het contact met instanties en het aanvragen van hulpmiddelen. Dat maakt het verschil.

Hoe snel kunnen jullie starten met inzet van zorgverlening?

Omzorg kan zeer snel starten met het organiseren van zorg. Wij kunnen op korte termijn een zorgverlener tot uw beschikking stellen. Zodra u wensen en behoeften helder zijn en u besluit een samenwerking met Omzorg te willen aangaan, gaan we gelijk voor u aan de slag. Zorg kan soms zelfs al dezelfde dag ingezet worden. We zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar voor uw vragen.

Is aan mijn zorgvraag een minimum aan inzet van uren verbonden?

Onze kracht ligt in het bieden van langer aaneengesloten diensten, vanaf 5 uur aaneengesloten. Wij beschouwen elke zorgvraag als een uniek geval en bekijken dus iedere zorgvraag afzonderlijk. Zodoende kunnen wij u zo persoonlijk en prettig mogelijk van dienst zijn. Leg uw situatie gerust aan ons voor, dan kunnen we de mogelijkheden samen bespreken.

Is Omzorg in heel Nederland actief?

Omzorg heeft twee kantoren, in Zeist en Velp. Van hieruit bedienen wij een groot gedeelte van Nederland. Wilt u weten of wij uw gewenste zorg kunnen bieden in uw woonplaats?
Bekijk ons werkgebied of neem contact met ons op via 085 – 016 02 38.

Kan ik de zorg op vaste dagen ontvangen?

Ja, uiteraard kunt u zorg op vaste dagen ontvangen. Bij Omzorg bepaalt u zelf wanneer u de zorg en ondersteuning wilt inzetten. Op deze momenten zetten wij zorgverleners uit uw vaste team in. We plannen de diensten via een maandrooster zodat u precies weet wie u op welk moment kunt verwachten.

Kan ik na een ziekenhuisopname gebruikmaken van de diensten van Omzorg?

Naast langdurige zorg biedt Omzorg ook zorg en ondersteuning in een periode van herstel. Zo kan het zijn dat u na ziekenhuisopname behoefte heeft aan persoonlijke zorg thuis, om het ritme weer op te pakken en te werken aan een spoedig herstel. Wanneer herstel niet meer mogelijk is, kan Omzorg iets voor u betekenen als u de wens heeft om thuis te sterven. Wij denken graag met u mee en zullen samen met uw arts de beste aansluiting van de zorg in het ziekenhuis op de zorg bij u thuis bespreken.

Kan ik thuis verzorgd worden in de laatste levensfase?

Ja, dat kan. In de laatste levensfase kan een terminaal-verklaring worden afgegeven. In de meeste gevallen wordt deze verklaring door een transferverpleegkundige in het ziekenhuis aangevraagd, maar ook uw eigen huisarts kan een terminaal-verklaring met spoed afgeven. Op basis van deze verklaring kan uw persoonsgebonden budget opgehoogd worden, waarmee u de terminale zorg kunt inkopen. In de laatste levensfase kan Omzorg u bijstaan met warme en persoonlijke zorg bij u thuis, bijvoorbeeld met 24-uurs zorg.

Ontvang ik de zorg steeds van dezelfde personen?

Ja, bij Omzorg kunt u rekenen op betrouwbare zorg door een vast team van zorgverleners. Zo heeft u niet telkens vreemde, nieuwe mensen over de vloer. Wel zo prettig. Wij selecteren zorgverleners die aansluiten bij uw karakter zodat u een goede band met hen kan opbouwen.

Uit hoeveel zorgverleners bestaat een zorgteam?

De grootte van uw zorgteam is volledig afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Het uitgangspunt van Omzorg is om een klein en vast zorgteam samen te stellen. Klein genoeg om met iedereen vertrouwd te raken en groot genoeg om elkaar te kunnen opvangen tijdens ziekte of verlof. Uw zorgteam kan bestaan uit enkel professionele zorgverleners maar bijvoorbeeld ook mantelzorgers meenemen in het rooster is mogelijk.

Wanneer moet ik kiezen voor 24-uurs zorg?

24-uurs zorg wordt ingezet in situaties wanneer er de hele dag iemand in de nabijheid moet zijn. Is uw naaste bijvoorbeeld dementerend maar is opname in een verpleeghuis niet wenselijk? Dan biedt 24-uurs zorg via Omzorg uitkomst. Dit maakt thuisblijven in de vertrouwde omgeving mogelijk. Neem contact met ons op om uw persoonlijke situatie toe te lichten, wij denken graag met u mee.

Wat is het verschil tussen zorg in natura (ZIN) en persoonsgebonden budget (PGB)?

In Nederland heeft u keuze uit twee mogelijkheden voor de inzet van zorg en begeleiding: via zorg in natura (ZIN) of een persoonsgebonden budget (PGB). Dit geldt voor zorg en begeleiding vanuit zowel de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Ziekteverzekeringswet als de Wet Langdurige Zorg.  ZIN is de reguliere zorg (bijvoorbeeld wijkzorg) waarbij de financieringsstroom buiten u omgaat. Met een PGB houdt u (of uw vertegenwoordiger) zelf de regie over de zorg die wordt ingezet en het budget dat beschikbaar is. U bepaalt wat prettig, nodig en wenselijk is. Op basis van de indicatie wordt een budget vastgesteld, waarmee u zelf zorg en begeleiding kunt inkopen. Omzorg kan u helpen en ondersteuning bieden bij inzet van zorg vanuit een PGB.

Wat is palliatieve zorg?

Palliatieve zorg is zorg in de laatste levensfase. Zorg voor mensen die door ziekte geen uitzicht hebben op genezing of herstel. De laatste fase van de palliatieve zorg wordt terminale fase genoemd. De zorg richt zich op het verzachten van pijn en het bieden van comfort. Wij helpen de omstandigheden in deze laatste fase zo aangenaam mogelijk te maken.

Wat is particuliere thuiszorg?

Particuliere thuiszorg is zorg bij u thuis, die ook los van een indicatiestelling geboden kan worden. Particuliere thuiszorg kan volledig op maat worden ingeregeld, naar uw persoonlijke wensen en eisen. U hebt hierin de regie.

In veel gevallen kunt u particuliere zorg vanuit een persoonsgebonden budget (PGB) bekostigen. Lees hier meer over een PGB aanvragen.

Heeft u nog andere vragen? Vraag dan via onderstaande knop meer informatie aan.

Informatie aanvragen