25/05/2022

Hoe wordt 24-uurs particuliere thuiszorg betaald?

Overweegt u particuliere thuiszorg in plaats van zorg in natura? Wilt u 24 uur per dag zorg thuis in plaats van opname in een verpleeghuis? Dat kan. Wij vertellen u meer over de financieringsmogelijkheden.

Financiering 24-uurs zorg (thuis vergoeding)

24-uurs zorg kan op verschillende manieren gefinancierd worden. De meest gebruikte financieringsbron is het persoonsgebonden budget. Wanneer u beschikt over een persoonsgebonden budget (PGB) dan kunt u de zorg hiermee gedeeltelijk betalen. Het gedeelte van de kosten dat niet wordt vergoed via een PGB, mits boven een bepaald drempelbedrag, is in veel gevallen fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Dit kan via de aftrekpost “fiscale gezinshulp”(onder zorgkosten).

Dementie en 24-uurs zorg

Wanneer er blijvend intensieve zorg nodig is, en als er 24 uur per dag zorg dichtbij of permanent toezicht nodig is, komt u in aanmerking voor een indicatie vanuit de Wet Langdurige Zorg. Wanneer u aangeeft dat u deze indicatie in een PGB wenst te ontvangen betekent dit dat u een budget op jaarbasis toegekend krijgt waarmee u de zorg kunt inkopen. Dit biedt de mogelijkheid om bij bijvoorbeeld dementie te kunnen kiezen voor zorg thuis in plaats van opname in een verpleeghuis.

24-uurs zorg tot in de laatste levensfase

Met 24-uurs zorg is het zelfs mogelijk om thuis te blijven wonen tot in de laatste levensfase. Onze zorgverleners zijn ervaren professionals die voor langere periode betrokken zijn. Zo bouwt u een band op en is hun aanwezigheid vertrouwd. Is er sprake van een persoonsgebonden budget uit een WLZ indicatie? Dan zijn er mogelijkheden om dit budget op te hogen. Hierdoor kunnen de kosten voor palliatieve thuiszorg gedekt worden. 

Meer informatie over 24-uurs zorg via Omzorg?

Wilt u meer informatie aanvragen over de financiering van 24-uurs zorg of particuliere thuiszorg? Wilt u uw persoonlijke situatie delen zodat wij kunnen meedenken, of wilt u een vrijblijvend (telefonisch) kennismakingsgesprek zonder ergens aan vast te zitten?

 

Lees meer over dit onderwerp:

Wanneer is 24-uurs particuliere thuiszorg nodig?

Is 24-uurs terminale thuiszorg mogelijk?

24-uurs zorg en WLZ

24-uurs zorg en PGB