Klachtenreglement

Goede zorg staat bij Omzorg voorop en wij vinden het belangrijk dat u over onze zorgverlening tevreden bent.

Wij stellen alles in het werk om u de zorg te verlenen waar u om heeft gevraagd en waar u zich prettig bij voelt. Wat te doen wanneer zich een situatie voordoet waarbij u ontevreden of zelfs boos over de zorgverlening bent en uw vertrouwen in de zorgverlener is aangetast?

Wij raden u aan in eerste instantie een gesprek te hebben met de zorgverlener die bij die situatie betrokken is. De zorgverleners zijn zelfstandig werkende professionals met hun eigen beroepsverantwoordelijkheid. Komt u er samen niet uit dan kunt u uiteraard een beroep doen op de klachtenregeling van Omzorg.

Klachtenregeling

Deze regeling beoogt de cliënt de mogelijkheid te bieden de door hem of haar ervaren gevoelens van onvrede over de zorgverlening of service van Omzorg kenbaar te maken. Tevens wordt daarmee het recht op reactie vastgelegd. Wij nemen uw klacht serieus en spannen ons in om het vertrouwen zo mogelijk te herstellen.

Het indienen van een klacht

Iedereen die direct belang heeft bij de te ontvangen zorg kan een klacht indienen. Behalve de cliënt, kunnen dat bijvoorbeeld ook de ouders van een kind, de partner, kinderen of overige familieleden zijn. De belanghebbende dient de klacht schriftelijk, door middel van het klachtenformulier in. U kunt deze per e-mail of post versturen naar één van onze vestigingen, ter attentie van de vestigingsmanager.

U kunt het klachtenformulier van Omzorg bij onze kantoren opvragen.

Vervolg

Na ontvangst van uw klacht sturen wij u een ontvangstbevestiging. Vervolgens zal de betreffende vestigingsmanager de klacht in behandeling nemen. Wij streven ernaar binnen twee weken na ontvangst van de klacht, de klacht te hebben afgehandeld.