18/05/2020

De impact van dementie

Met feiten en cijfers vanuit Alzheimer Nederland

Dementie is de snelst groeiende doodsoorzaak in Nederland. Dat komt door de toename van het aantal ouderen door de vergrijzing en omdat er geen genezing mogelijk is. Omzorg zet zich in om mensen met de diagnose dementie te ondersteunen in het dagelijks leven. Wij verwachten een groeiende vraag naar gespecialiseerd zorgpersoneel dit gebied en geven daarom graag wat extra informatie over het onderwerp.

Wat is dementie?

Dementie is een ziektebeeld dat wordt veroorzaakt door een hersenaandoening. Iemand met dementie kan dagelijkse handelingen, zoals aankleden en tanden poetsen, minder goed of zelfs helemaal niet meer uitvoeren. Dan is de juiste ondersteuning essentieel. Er zijn verschillende vormen, waar wij later nieuwe artikelen over zullen publiceren. De kans om een vorm te krijgen wordt groter naarmate een hogere leeftijd wordt bereikt. Tot wel 40% kans bij een leeftijd vanaf 90 jaar. Vrouwen hebben ongeveer twee keer zo veel kans om het te krijgen als mannen. Mensen met dementie leven gemiddeld 8 jaar met de ziekte voordat ze er aan overlijden.

Wat is de impact van dementie

Volgens artsen is dementie de aandoening met de hoogste ziektelast voor de patiënt. Intensieve ondersteuning is noodzakelijk. Omdat ongeveer 74% van de mensen met dementie thuis woont, worden ze verzorgd door familie en omgeving. Dit zijn mantelzorgers. Daarvan zijn er maar liefst 350.000 in Nederland. Voor 31% van de mantelzorgers is het een fulltime baan en 36% combineert het met een baan. Door de hoge werkdruk ervaart ruim de helft het als een zware belasting. Op het Nederlandse zorgsysteem heeft het ziektebeeld ook een grote impact. Het is de volksziekte met de hoogste zorgkosten. In 2017 kwamen de kosten neer op 93 miljard euro, zo’n 9,5% van de totale kosten in de gezondheidszorg. En dit zal naar verwachting de komende jaren stijgen.

Dementie proberen te voorkomen? Enkele risicofactoren

Of dementie te voorkomen is weet niemand. Aan de hand van risicofactoren is te proberen om te beïnvloeden of en op welke leeftijd het zich voordoet. De vastgestelde en beïnvloedbare risicofactoren van dementie zijn:

  1. 1. Weinig mentale activiteit, zoals uitdagingen in werk, hobby’s en sociaal
  2. 2. Roken
  3. 3. Weinig bewegen
  4. 4. Depressie
  5. 5. Hoge bloeddruk
  6. 6. Diabetes
  7. 7. Overgewicht

Ondersteuning bij dementie

Als een vorm van dementie is vastgesteld is er veelal dagelijkse ondersteuning nodig vanuit een familielid of zorgverlener. Vaak begint dit met hulp bij ADL, algemene dagelijkse levensverrichtingen. De mantelzorger, vaak de partner, is degene die begeleiding biedt. Naarmate de dementie vordert kan het bieden van deze ondersteuning belastend zijn. Dan is het mogelijk om professionele ondersteuning in te schakelen, bijvoorbeeld door het inzetten van particuliere thuiszorg bekostigd vanuit een PGB. Wij hebben ook een artikel geschreven over hoe u dementie kunt herkennen.

Zorg bij dementie

Zorg bij dementie kan ingezet worden vanuit alle zorgwetten, te weten WMO, ZVW en WLZ. Is er een diagnose vastgesteld, dan komt men in aanmerking voor een zorgzwaartepakket 5 vanuit de WLZ. Met deze indicatie is opname mogelijk. Men kan er ook voor kiezen om thuis te blijven wonen mits er voldoende ondersteuning is.

Omzorg is gespecialiseerd om vakbekwaam zorgverleners te faciliteren die zorg bij dementie thuis bieden. Zo kan uw naaste veilig en verzorgd thuis blijven wonen en bent u minder belast op dagelijkse basis. Aarzel niet en vraag vrijblijvend meer informatie aan.