04/03/2015

Wat is het verschil tussen zorg in natura (ZIN) en persoonsgebonden budget (PGB)?

In Nederland heeft u keuze uit twee mogelijkheden voor de inzet van zorg en begeleiding: via zorg in natura (ZIN) of een persoonsgebonden budget (PGB). Dit geldt voor zorg en begeleiding vanuit zowel de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Ziekteverzekeringswet als de Wet Langdurige Zorg.  ZIN is de reguliere zorg (bijvoorbeeld wijkzorg) waarbij de financieringsstroom buiten u omgaat. Met een PGB houdt u (of uw vertegenwoordiger) zelf de regie over de zorg die wordt ingezet en het budget dat beschikbaar is. U bepaalt wat prettig, nodig en wenselijk is. Op basis van de indicatie wordt een budget vastgesteld, waarmee u zelf zorg en begeleiding kunt inkopen. Omzorg kan u helpen en ondersteuning bieden bij inzet van zorg vanuit een PGB.