19/06/2018

Overbruggingszorg

Overbruggingszorg voor mensen op de wachtlijst

Overbruggingszorg is bedoeld voor mensen met een indicatie vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ), die op een wachtlijst staan voor een zorginstelling, bijvoorbeeld een verpleeghuis. Hoewel het wachten op opname soms lang kan duren, is de zorgvraag vaak acuut. In dit geval hebben mensen totdat ze opgenomen kunnen worden recht op zorg thuis. Dat noemen we overbruggingszorg.

Overbruggingszorg werd eerder al geboden als iemand urgent opgenomen moest worden, maar nergens een plek beschikbaar was. Deze zorgperiode duurde dan maximaal 6 weken. Dat gaat echter veranderen.

Meer mensen krijgen overbruggingszorg vanaf 1 juli 2018; niet alleen spoed

Vanaf 1 juli 2018 worden de mogelijkheden van overbruggingszorg beter benut. Dan kunnen ook mensen die niet urgent opgenomen moeten worden, maar wel op de wachtlijst staan, hier gebruik van maken. De overbruggingszorg is hierdoor beter toegankelijk en verruimd.  Zo kunnen mensen die willen wachten op een plek in de instelling van hun voorkeur, overbruggingszorg krijgen. De situatie hoeft dus niet urgent te zijn. Zij kunnen 13 weken lang deze zorg krijgen. En die periode kan ook nog verlengd worden.

Regelen van Overbruggingszorg

Overbruggingszorg wordt ingezet door de instelling waar de zorgvrager op de wachtlijst staat. De zorgaanbieder bekijkt samen met u hoeveel zorg er nodig is. Er is geen maximum aan het aantal uren zorg.

De overbruggingszorg wordt bij voorkeur gegeven door de zorgverleners die al betrokken waren voordat de WLZ indicatie werd aangevraagd. Indien dat niet meer afdoende is om de situatie bijvoorbeeld plotseling is verergerd kan particuliere thuiszorg een uitkomst bieden. Doordat langere uren thuiszorg aaneengesloten kunnen worden verleend, kan particuliere zorg thuis verpleeghuisvervangende thuiszorg en 24 uurszorg verleend worden.

24-uurs zorg kan nodig zijn indien er sprake is van een verhoogd risico op valgevaar, er vanwege dementie gevaarlijke of onwenselijke situaties ontstaan, er sprake is van onrust of een tekort aan zelfzorg.

De zorgkantoren voeren de regeling uit. Hierbij wordt er zoveel mogelijk voor gezorgd dat de cliënt met extra overbruggingszorg dezelfde zorgverleners behoudt. U kunt zo met uw vaste team aan vertrouwde zorgverleners thuis blijven totdat u opgenomen kunt worden.

Bron: Verpleegcollectief Particuliere Thuiszorg