10/09/2018

Zorg in natura of persoonsgebonden budget?

In Nederland heeft u keuze uit twee mogelijkheden voor de inzet van zorg en begeleiding: via zorg in natura of een persoonsgebonden budget (PGB). Dit geldt voor zorg en begeleiding vanuit zowel de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Ziekteverzekeringswet als de Wet Langdurige Zorg. Wij leggen graag uit wat de verschillen zijn tussen deze twee vormen van zorg. Zo kunt u eenvoudiger een keuze maken.

Zorg in natura

Zorg in natura is de algemene weg die voor velen bekend is. Kiest u ervoor om zorg in natura te ontvangen, dan kan uw vader of moeder bij een intensievere hulpvraag worden opgenomen in een regulier verzorg- of verpleeghuis óf hij of zij ontvangt zorg die vanuit dit huis wordt aangeboden.

Persoonsgebonden budget

Wilt uw ouder liever zelf zeggenschap hebben over de zorg die hij of zij inkoopt? En zelf kiezen vanuit waar hij of zij zorg ontvangt? Dan is het aanvragen van een PGB een prettig alternatief. Met een PGB houdt uw ouder (of diens vertegenwoordiger) zelf de regie over de hulp die wordt ingezet. Hij of zij bepaalt dus wat prettig is, wat nodig is, wat wenselijk is. Per jaar wordt op basis van de indicatie een budget vastgesteld, waarmee uw ouder zelf zorg en begeleiding kan inkopen. Dit budget staat in beheer bij de Sociale Verzekeringsbank en kunt gebruiken voor inkoop van zorg. Door middel van overeenkomsten met zorgverleners en gedegen zorgbeschrijvingen kunt u de zorg die u inkoopt verantwoorden.

Omzorg kan u helpen en biedt ondersteuning bij zorg vanuit een PGB. Kijk op onze dienstenpagina hulp bij PGB aanvragen voor meer informatie of neem contact op via de contactpagina.