Omzorg biedt hulp en ondersteuning bij het aanvragen van een indicatie of PGB. U staat er niet alleen voor, wij helpen u graag.

Hulp bij PGB aanvragen

Wilt u zorg inkopen via Omzorg? En heeft u hulp nodig bij het aanvragen van uw PGB (persoonsgebonden budget)? Wij staan klaar om u te begeleiden en adviseren. Dit budget kunt u vervolgens inzetten om via Omzorg PGB-gefinancierde zorg en ondersteuning in te kopen.

Langer thuis blijven wonen met een PGB (persoonsgebonden budget)

Wanneer u in aanmerking komt voor zorg dan kunt u zelf de keuze maken om dit als ‘zorg in natura’ (ZIN) te ontvangen of in de vorm van een persoonsgebonden budget (PGB). Het verschil is groot; wanneer u een indicatie vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) heeft kunt u met een ZIN indicatie naar een verpleeghuis. Wilt u liever thuis blijven wonen? Vaak kan dat met een PGB.

Wat is een persoonsgebonden budget (PGB)?

Het persoonsgebonden budget, oftewel PGB, is een bedrag op jaarbasis waarmee u zelf de zorg die u nodig heeft kunt inkopen. Met een PGB heeft u alle touwtjes zelf in handen. U kiest zelf de zorgverleners en maakt zelf afspraken over de zorg die u wilt ontvangen. Zo krijgt u precies de zorg die u wenst en nodig heeft, op de door u gewenste tijden en dagen. U wordt budgethouder en bent degene die besluit hoe u de zorg organiseert. De hoogte van het bedrag dat u krijgt is afhankelijk van uw PGB indicatie.

PGB aanvragen

Het aanvragen van een PGB gaat via het regionale zorgkantoor. Er volgt een bewust keuzegesprek waarin de zorgbehoefte wordt besproken. Hierna vraagt het zorgkantoor om een budgetplan waarin door de budgethouder (uw naaste of u als diens vertegenwoordiger) geschetst wordt hoe hij of zij het budget denkt te gaan besteden. De zorg die de budgethouder gaat inkopen moet op een verantwoordde en doelmatige manier geleverd worden. Ter controle hiervan kan het zorgkantoor huisbezoeken afleggen.

Hulp bij PGB aanvragen

Omzorg biedt haar cliënten ten hulp bij de aanvraag of opstart van het PGB en het opstellen van de zorgomschrijving. Omzorg ondersteunt u graag waar mogelijk rondom uw PGB administratie en heeft een groot netwerk aan professionele cliëntondersteuners, waarmee wij goede ervaringen hebben.

Het PGB wordt beheerd door de Sociale verzekeringsbank (SVB). Facturen kunnen ter declaratie ingediend worden bij de SVB, waarna uitbetaling volgt. Voorwaarden hiervoor zijn een door het zorgkantoor goedgekeurde zorgbeschrijving en overeenkomst met de zorgverlener.

Omzorg en Wlz en Pgb

Heeft uw naaste een groter wordende zorgbehoefte en is er al een Wlz indicatie? Dan kunt u via Omzorg particuliere zorg op maat inkopen vanuit een PGB. Want met onze ruime keuze in verschillende zorgverleners kunnen wij de zorg organiseren op de manier zoals uw naaste dit graag wenst.

Hoe we doen dit?

  • Wij vormen een klein zorgteam (rondom en) op basis van uw voorkeuren.
  • Het zorgteam bestaat uit zorgverleners die door Omzorg zijn gescreend op ervaring, kwaliteit en ondernemerschap.
  • Wij verzorgen de volledige roostering en planning, in overleg met uw naaste en de zorgverleners.
  • Wij stellen een zorgdossier beschikbaar met daarin  ruimte voor een zorgplan, afspraken en rapportage.
  • Bij ziekte ondersteunen we zorgverleners in het zoeken naar vervanging.
  • Wij faciliteren teambijeenkomsten.
  • Omzorg is dag en nacht 24/7 bereikbaar

Meer weten of kennis maken?

Wilt u meer informatie aanvragen, uw persoonlijke situatie delen zodat wij kunnen meedenken, of wilt u een vrijblijvend (telefonisch) kennismakingsgesprek zonder ergens aan vast te zitten?

Bekijk onze werkwijze