Omzorg biedt hulp en ondersteuning bij het aanvragen van een indicatie of PGB. U staat er niet alleen voor, wij helpen u graag.

Hulp bij PGB aanvragen

Wilt u zorg inkopen via Omzorg? En kunt u hulp gebruiken bij het aanvragen van uw PGB? Wij staan klaar om u te begeleiden en adviseren. Dit budget kunt u vervolgens inzetten om via Omzorg PGB-gefinancierde zorg en ondersteuning in te kopen.

Langer thuis blijven wonen met een PGB

Wanneer u in aanmerking komt voor zorg dan kunt u zelf de keuze maken om dit als ‘zorg in natura’ (ZIN) te ontvangen of in de vorm van een persoonsgebonden budget (PGB). Het verschil is groot; wanneer u een indicatie vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) heeft kunt u met een ZIN indicatie naar een verpleeghuis. Wilt u liever thuis blijven? Vaak kan dat met een PGB.

Wat is een persoonsgebonden budget?

Het persoonsgebonden budget, oftewel PGB, is een bedrag op jaarbasis waarmee u zelf de zorg die u nodig heeft kunt inkopen. Met een PGB heeft u alle touwtjes zelf in handen. U kiest zelf de zorgverleners en maakt zelf afspraken over de zorg die u wilt ontvangen. Zo krijgt u precies de zorg die u wenst en nodig heeft, op de door u gewenste tijden en dagen. U wordt budgethouder en bent degene die besluit hoe u de zorg organiseert. De hoogte van het bedrag dat u krijgt is afhankelijk van uw PGB indicatie.

PGB indicatie aanvragen

Om een PGB te ontvangen moet u een aantal dingen doen. Allereerst heeft u een indicatie of beschikking nodig. Een beschikking wordt verstrekt door uw gemeente, een indicatie door een wijkverpleegkundige of het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Zij bekijken uw persoonlijke situatie en zorgbehoeften. Op basis hiervan wordt in kaart gebracht welke zorg er nodig is. Gekeken wordt naar verpleging, verzorging en begeleiding. De definitieve indicatie bevat informatie over welke zorg u nodig heeft, op hoeveel zorg u recht heeft en voor hoelang u dat recht heeft. Dit bepaalt vervolgens ook de hoogte van het te ontvangen PGB bedrag.

Heeft u al een indicatie maar is deze niet meer toereikend voor uw zorgbehoefte? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een herindicatie. Dit betekent dat u een nieuw persoonsgebonden budget kunt aanvragen en een hoger budget ontvangt.

Heeft u hulp nodig maar blijft u liever thuis wonen in plaats van dat u verhuisd naar een instelling? Dan kan Omzorg u helpen met de omzetting naar een PGB. Afhankelijk van de hoogte van de verkregen indicatie komt er een bedrag beschikbaar. Dit geldbedrag is dan uw PGB waarmee u zelf de zorg kunt inkopen.

Voor hulp bij PGB aanvragen, een herindicatie van het PGB en een omzetting naar een PGB kunt u bij Omzorg terecht voor advies en ondersteuning. Ook werken wij samen met diverse partijen die u heel gericht kunnen begeleiden. U betaald voor onze ondersteuning een eenmalig bedrag.

PGB budgetplan en zorgplan

Wij helpen u met het opstellen van een budgetplan. Het budgetplan heeft u nodig voor de verantwoording van uw PGB. Dit budgetplan is onderdeel van het zorgplan waarin u samen met de zorgverleners de zorg zo goed mogelijk regelt. Dit geeft u overzicht over de inhoud van uw zorg.

Zorgovereenkomst en zorgbeschrijving

Indien wenselijk stellen wij voor u en de zelfstandig zorgverleners een zorgovereenkomst en zorgbeschrijving op het zorgkantoor en voor de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB beheert uw PGB. U als budgethouder blijft zelf verantwoordelijk voor het insturen van deze documenten. Doordat wij deze administratie centraal verzorgen, kunnen de zelfstandige zorgverleners zich volledig op de zorg concentreren. Zo krijgt u de meeste zorg voor uw budget.

Vast aanspreekpunt

Wanneer u hulp bij PGB aanvragen wenst, dan zorgen wij voor één vast aanspreekpunt vanuit Omzorg voor u. Wij denken graag met u mee, u kunt bij ons terecht met al uw vragen.

Hoe nu verder?

Wilt u ons nog wat beter leren kennen, bijvoorbeeld hoe wij de zorg organiseren en wat u kunt verwachten?

Wilt u meer informatie aanvragen, uw persoonlijke situatie delen zodat wij kunnen meedenken, of wilt u een vrijblijvend (telefonisch) kennismakingsgesprek zonder ergens aan vast te zitten?