04/05/2020

Verschil tussen machtigen en bewindvoering in de zorg

Er is een groot verschil tussen een machtiging en bewindvoering. Zodra een persoon niet meer in staat is of hulp nodig heeft om zijn of haar financiële zaken te regelen, kan er worden gekozen om een familielid, vertrouwd persoon of organisatie te machtigen of bewindvoering aan te vragen. Bij beide gaat het over het verkrijgen van rechten maar kennen andere procedures en voorwaarden. In samenwerking met Bilancio Budget hebben wij uitleg geschreven over het verschil tussen machtigen en bewindvoering in de zorg.

Familiebewind

Is een persoon door ouderdom, dementie of een ander ziektebeeld niet meer in staat zelf zijn of haar financiële zaken te doen? Onder voorwaarden kan een familielid of ander vertrouwd persoon benoemd worden tot bewindvoerder. Dit heet familiebewind. Een familiebewindvoerder mag maximaal twee personen onder bewind hebben. Het alternatief van familiebewind, bijvoorbeeld in de situatie dat de belanghebbende cliënt geen familie heeft, kan er een bewindvoeringsorganisatie worden ingeschakeld die vervolgens bewindvoerder wordt. Wij gaan dieper in op dit onderwerp in een apart artikel: Wat is bewindvoering in de zorg?

Verschillende vormen van machtigen

Heeft een persoon hulp en ondersteuning nodig bij zijn of haar financiële zaken? Dan kan hij of zij een persoon machtigen om deze hulp te bieden. Het woord machtigen wordt in twee situaties gebruikt.

Machtiging

Iemand kan een machtiging afgeven op een bankrekening, zodat diegene de financiën voor iemand kan regelen. Deze machtiging dient echter te vervallen zodra de hoofdrekeninghouder wilsonbekwaam is geworden, bijvoorbeeld bij dementie en ook bij overlijden.   

Volmacht

Iets anders is een volmacht. Een volmacht moet worden geregeld bij een notaris. Een gevolmachtigde mag namens betrokkene rechtshandelingen verrichten. Er kunnen volledige of beperkte volmachten worden verstrekt voor een bepaald doel of onder bepaalde voorwaarden.

Regel een volmacht op tijd of met een levenstestament

Iemand kan alleen een volmacht verstrekken als hij handelingsbekwaam is. Dus als er al sprake is van dementie, dan kan het niet meer. Dit kan worden ondervangen door tijdig een levenstestament op te stellen, waarin iemand aan kan geven wie bepaalde zaken voor hem of haar mag regelen op het moment dat diegene het zelf niet meer kan. Een levenstestament kan alleen worden opgesteld op het moment dat de testateur handelingsbekwaam is. Ook hier geldt dus, dat dit niet meer mogelijk is er sprake is van dementie. Beschermingsbewind kan wel worden aangevraagd als betrokkene handelingsonbekwaam is. Er zijn dan akkoordverklaringen nodig van directe familieleden.

Kunnen wij u helpen of heeft u nog vragen over dit artikel “verschil tussen machtigen en bewindvoering in de zorg”?

Neem dan gerust contact met ons op. Wij ondersteunen u graag en geven u persoonlijk advies.

Deze blog is tot stand gekomen in samenwerking met Ellen Aries, bewindvoerder bij Bilancio Budget