20/04/2020

Wat is bewindvoering in de zorg?

Er is wel eens onduidelijkheid over het verschil tussen bewindvoering en mentorschap in de zorg. In samenwerking met Bilancio Budget hebben wij een uitleg geschreven over wat bewindvoering precies is.

Bewindvoering betekenis

Waar een bewindvoerder zich bezig houdt met de financiële kant van zijn cliënt, richt een mentor zich juist op niet-financiële belangen van een cliënt. Een bewindvoerder en mentor vullen elkaar dus aan in de zorg voor een cliënt.

Beschermingsbewind

Bij beschermingsbewind is de bewindvoerder verantwoordelijk voor de geldzaken van de onderbewindgestelde. De belangrijkste taken van een bewindvoerder zijn:

  1. 1. Zorgen dat de cliënt de inkomsten krijgt waar hij/zij recht op heeft;
  2. 2. Zorgen dat inkomsten en uitgaven in evenwicht zijn volgens een opgesteld budgetplan;
  3. 3. Het betalen van rekeningen en het verzorgen van de aangifte inkomstenbelasting.

Bij de uitvoering van de werkzaamheden houdt de bewindvoerder zoveel mogelijk rekening met de wensen en de levenswijze van de cliënt.

Mentorschap zorg

Bij mentorschap is de mentor verantwoordelijk voor de voor de persoonlijke, dus de niet -financiële zaken van de cliënt. Hierbij gaat het vooral om het behartigen van de belangen van de cliënt op het gebied van gezondheid en welzijn. De mentor houdt regelmatig persoonlijk contact met de cliënt, is aanspreekpunt voor de zorgverleners van cliënt en mag ingrijpen als de cliënt niet de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. Tevens is de mentor betrokken bij welzijnsvraagstukken als dagbesteding, sport, huisvesting en sociale contacten. Vaak verzorgt familie de taken van een mentor. Het is dan niet nodig een mentor te benoemen.

Wanneer krijgt u te maken met bewindvoering?

Vanuit de cliënt

Als cliënt zijnde krijgt u te maken met bewindvoering als u niet meer in staat bent om zelf financiële zaken uit te voeren. In dat geval kunt u een persoon zoals een familielid, een ander vertrouwd persoon of een bewindvoeringsorganisatie laten benoemen tot bewindvoerder.

Vanuit het familielid

Als familielid zijnde kunt u voor uw naaste bewindvoering aanvragen als u het essentieel acht voor om hem of haar in de financiële zaken te ondersteunen. Het verzoek om het aan te gaan vragen kan ook van een zorgverlener vanuit een instelling bij u terecht komen. Wat u dan kunt doen is de bewindvoering zelf aanvragen of een bewindvoeringsorganisatie inschakelen.

Bewindvoering aanvragen

Bewindvoering aanvragen verloopt via een proces bij de kantonrechter. De eerste stap is het invullen en opsturen van het formulier “Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap”. Bekijk het voorbeeld door op de link te klikken. Naast dit formulier moet er een bereidverklaring en akkoordverklaring worden ondertekend. Na de behandeling van de formulieren door de rechtbank volgt de zitting. Hier wordt beoordeeld of het beschermingsbewind de juiste maatregel is voor de cliënt.

Kunnen wij u helpen of heeft u nog vragen over dit artikel “wat is bewindvoering”?

Neem dan gerust contact met ons op. Wij ondersteunen u graag en geven u persoonlijk advies. Onze zorgmedewerkers staan voor u klaar.

Deze blog is tot stand gekomen in samenwerking met Ellen Aries, bewindvoerder bij Bilancio Budget