Zorgkosten voor zorg bij dementie

Steeds meer mensen krijgen een vorm van dementie, zoals bijvoorbeeld Alzheimer. Wanneer dit u of een naaste treft wilt u waarschijnlijk zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Een vertrouwde omgeving biedt rust en veiligheid.

Thuis wonen met dementie kan, maar niet zomaar. Wanneer de dementie verder vordert zijn er steeds meer zaken die toezicht en ondersteuning nodig hebben. Omzorg helpt hierbij.

Zorgzwaartepakket 5 (zzp 5 indicatatie)

Om thuis te kunnen wonen met verder gevorderde dementie is intensief toezicht en begeleiding nodig. Als er sprake is van een vorm van dementie, dan kunt u bij het CIZ een zorgzwaartepakket aanvragen. Een indicatie hiervoor geeft veelal recht op een zorgzwaartepakket 5 (zzp 5 indicatie). Dit zorgzwaartepakket 5 voor verpleging en verzorging sluit goed aan op wat u nodig heeft voor intensieve dementiezorg. Met een zzp 5 indicatie is thuis wonen nog steeds mogelijk. Wanneer het zorgzwaartepakket 5 wordt omgezet in een persoonsgebonden budget (PGB) heeft dit een waarde van € 62.772,- (2024) op jaarbasis.

De hoeveelheid zorg die u hiervoor kunt inkopen is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Een zzp-5 indicatie gaat uit van recht op 24-uurs zorg “in nabijheid”. Dit is helaas iets anders  dan een-op-een zorg 24 uur per dag gedurende alle dagen in de week.

Zzp 5 indicatie thuis wonen

U heeft al hulp en begeleiding van mantelzorgers, maar wilt u professionele hulp inschakelen zodat de mantelzorgers en uzelf ontlast worden. Met professionele hulp kunt u daarnaast ook terugvallen op de kennis en expertise van de professionele zorgverleners. In veel gevallen wordt er een team van zorgverleners van Omzorg gevormd door 24-uurs zorg thuis gedurende een aantal dagen per week.

Hiermee bent u verzekerd van professioneel toezicht, dagstructuur en het handelen bij ongeplande zorgvragen. Wij maken een volledig op maat gemaakt rooster waarin meestal ook de mantelzorgers in worden opgenomen. Mocht er toch behoefte zijn aan volledige 24-uurs zorg dan kan Omzorg de zorg ook uitbreiden (al dan niet tijdelijk) naar zeven dagen in week. 
Zodat u de zekerheid heeft van altijd zorg thuis. Wij doen er alles aan om de zorg door het vaste vertrouwde team van zorgverleners te bieden.

Dementiezorg informatie aanvragen Lees meer over zorg bij dementie