Zorgkosten voor zorg bij dementie

Steeds meer mensen krijgen een vorm van dementie, zoals bijvoorbeeld Alzheimer. Wanneer dit u of een naaste treft wilt u waarschijnlijk zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Een vertrouwde omgeving biedt rust en veiligheid.

Thuis wonen met dementie kan, maar niet zomaar. Wanneer de dementie verder vordert zijn er steeds meer zaken die toezicht en ondersteuning nodig hebben. Omzorg helpt hierbij.

Zorgzwaartepakket 5 (zzp 5 indicatatie)

Om thuis te kunnen wonen met verder gevorderde dementie is intensieve toezicht en begeleiding nodig. Een indicatie hiervoor geeft veelal recht op een zorgzwaartepakket 5 (zzp 5 indicatie). Dit zorgzwaartepakket 5 voor verpleging en verzorging sluit goed aan op wat u nodig heeft voor intensieve dementiezorg. Met een zzp 5 indicatie is thuis wonen nog steeds mogelijk. Wanneer het zorgzwaartepakket 5 wordt omgezet in een persoonsgebonden budget (PGB) heeft dit een waarde van €47.033,- op jaarbasis.

De hoeveelheid zorg die u hiervoor kunt inkopen is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Zie onderstaande voorbeeld.

Zzp 5 indicatie thuis wonen: voorbeeld zorg bij dementie

U heeft al hulp en begeleiding van mantelzorgers, maar wilt u professionele hulp inschakelen zodat de mantelzorgers en uzelf ontlast worden. Met professionele hulp kunt u daarnaast ook terugvallen op de kennis en expertise van de professionele zorgverleners.

Met het ZZP5 indicatie kunt u ongeveer drie tot vier keer per week 24-uurs zorg inschakelen door een verzorgende, niveau 3. Hiermee bent u verzekerd van professioneel toezicht, dagstructuur en het handelen bij ongeplande zorgvragen. In samenwerking en onder onze regie kijken wij met mantelzorgers en vrijwilligers naar de invulling van het rooster zodat de zorg kan worden uitgebreid naar zeven dagen in de week. Zodat u de zekerheid heeft van altijd zorg thuis.

Dementiezorg informatie aanvragen Lees meer over zorg bij dementie