Uitbehandeld: Zorg en ondersteuning

Palliatieve zorg

Als u te horen heeft gekregen dat genezing niet mogelijk is, komt er veel op een af. U vraagt zich misschien af, hoe moet het nu verder? Vaak breekt er op lichamelijk en mentaal vlak een onzekere periode aan. Omzorg biedt u in deze moeilijke tijd palliatieve zorg. Onze ervaren zorgverleners staan voor u klaar om u te ondersteunen en te begeleiden in deze fase van uw leven.

Wat is palliatieve zorg?

Als u ongeneeslijk ziek bent wil dat niet zeggen dat er geen behandeling meer mogelijk is. Er kan nog veel gedaan worden om deze periode voor u en uw naasten zo goed mogelijk te laten verlopen. De zorg in deze fase richt zich op een zo hoog mogelijke kwaliteit, vaak door het bieden van zoveel mogelijk comfort. Palliatieve zorg richt zicht op het verlichten van symptomen, het beheersen van pijn en het bieden van begeleiding aan uzelf en uw directe familie.

Palliatieve zorg is iets anders dan terminale zorg. Het verschil is dat bij terminale zorg een terminaal verklaring is afgegeven waarbij de levensverwachting maximaal 3 maanden is. Bij palliatieve zorg is er geen tijdsbestek. De zorg kan soms zelfs jaren of maanden duren.

Hoe werkt Palliatieve zorg

De palliatieve fase begint als uw arts aangeeft dat u niet meer  kunt genezen  van uw ziekte.
In een vroeg stadium van palliatieve zorg kan de behandeling nog gericht zijn op het remmen of stabiel houden van de ziekte. Later in het ziekteproces zal de aandacht meer gericht zijn op de behandeling van klachten zoals pijn, benauwdheid, onrust of misselijkheid.

Wat kunt u verwachten van palliatieve zorg van Omzorg?

Palliatieve zorg die door onze zorgverleners wordt gegeven bestaat meestal uit een combinatie van:

  • verzorging en verpleging
  • begeleiding en gezelschap
  • hulp en ondersteuning voor naasten en/of mantelzorgers

Als u de wens heeft om tijdens de palliatieve fase van uw ziekte thuis professionele zorg en ondersteuning te ontvangen, dan kan dat met particuliere zorg van Omzorg. Onze ervaren zorgverleners komen dan gewoon bij u thuis. Afhankelijk van uw zorgbehoeften en wensen stellen wij een klein team met vaste zorgverleners samen, die dag en nacht voor u klaar staan.

Informatie aanvragen


Soms is er in het begin van de palliatieve fase nog niet zoveel zorg nodig. Toch kan het wenselijk zijn om niet te lang te wachten met het inschakelen van professionele zorgverleners aan huis. Zij kunnen u en uw familie begeleiden en ondersteunen ongeacht in welke fase van palliatieve zorg u zich bevindt. Hoe eerder onze zorgverleners betrokken zijn bij uw persoonlijke situatie, hoe meer tijd er is om u goed te leren kennen en te weten wat het leven voor u waardevol maakt. Zo kunnen onze zorgverleners nog  beter uw zorgbehoefte en wensen vervullen en indien nodig kunnen wij de zorg snel opschalen.

Hoe wordt palliatieve zorg gefinancierd?

Wilt u particuliere palliatieve zorg aan huis, dan zijn er verschillende financieringsmogelijkheden. Is er sprake van een persoonsgebonden budget uit een WLZ indicatie? Dan zijn er mogelijkheden om dit budget op te hogen indien er sprake is van een terminaal verklaring.

Ontvangt u al zorg van een zorgorganisatie? Wellicht kan Omzorg een samenwerking organiseren. Wanneer u contact met ons opneemt kunnen we samen kijken naar de beste opties voor financiering.

Neem direct telefonisch contact op. Bel 085-0160238

De kracht van gezamenlijke zorg

Lees hier het zorgverhaal van mantelzorger Franc en zijn moeder. Franc zorgt voor zijn moeder in het laatste stadium van de ziekte van Parkinson. “Mantelzorg is een mooie, maar soms ook zware taak. Daarom ben ik blij met de ondersteuning van Omzorg"

– Esmee, Vestgingscoördinator