Omzorg biedt ondersteuning aan mantelzorgers door te helpen met het opstellen van een zorgplan. We dragen bij aan goede mantelzorg en stabiele zorgsituaties.

Mantelzorgondersteuning

Als mantelzorger draagt u de zorg voor een dierbare. Het organiseren van deze mantelzorg is vaak niet eenvoudig. Het kan ingewikkeld zijn om goede afspraken te maken over de beste rolverdeling en het ideale evenwicht tussen ieders inzet. Omzorg kan u hier mee helpen.

Informatie aanvragen         Lees verder

Overzicht creëren

Om te beginnen creëert Omzorg overzicht in de situatie. Wij kijken naar de thuissituatie en brengen samen met u in kaart wat de gewenste bijdrage is van familieleden, vrienden en vrijwilligers. Daarnaast kijken we naar de wisselwerking met formeel georganiseerde zorg.

Zorgplan

Op basis van het overzicht stelt Omzorg samen met u een zorgplan op. Dit plan bevat heldere afspraken over de verdeling van zorgtaken en ieders inzet. Ook stellen wij samen met u een zorgrooster op waarmee u en eventuele andere mantelzorgers uit de voeten kunnen.

Het zorgplan schept orde en duidelijkheid die cruciaal is om de mantelzorg goed te laten functioneren over een langere periode. En van groot belang voor het welzijn van uw dierbare en van uzelf.

Pas op voor overbelasting

Het verlenen van mantelzorg kan mentaal en fysiek een zware taak zijn. Overbelasting ligt al gauw op de loer. Weet u als mantelzorger hoeveel u wordt belast? Toets uzelf middels dit eenvoudige meetinstrument. Wilt u eens praten over uw taak als mantelzorger? Omzorg biedt een luisterend oor en denkt graag met u mee.

Respijtzorg

Als mantelzorger is het belangrijk om af en toe een moment van ontspanning te creëren voor uzelf. Vaak is dit lastig omdat uw partner of dierbare verzorging nodig heeft. Respijtzorg van Omzorg biedt uitkomst. Onze zorgverleners ontlasten u zodat u er even tussenuit kan. Wij zorgen voor uw dierbare zodat u bijvoorbeeld even naar de markt of naar een vriendin kan.

 

Mantelzorgvervanging bij vakantie

Wilt u er als mantelzorger even tussenuit voor een langere periode? Wilt u graag op vakantie maar weet u niet hoe u de zorg voor uw dierbare moet regelen? Omzorg biedt ondersteuning bij het organiseren van deze zorg. Zo kunnen er flexibel diensten ingezet worden; of dit nu gaat om meerdere malen de inzet van een korte dienst of juist zorg voor een langer aaneengesloten periode van bijvoorbeeld twee weken. Samen kijken wij naar de mogelijkheden.

 

Hulp bij PGB administratie

Wilt u de zorg inkopen vanuit een PGB? Dan kunnen wij u helpen met indicatie en administratie. U leest hier meer over hoe wij u kunnen helpen bij een PGB.