22/01/2024

Toekomst Dementiezorg: Mensen met dementie wonen langer thuis

In een wereld waarin veranderingen in beleid en maatschappelijke ontwikkelingen elkaar snel opvolgen, ondergaat ook de dementiezorg aanzienlijke veranderingen. Laten we samen een kijkje nemen in de meest recente ontwikkelingen in de dementiezorg en hoe dit het leven van mensen met dementie en hun naasten verandert of zal veranderen in de toekomst.

Wat is dementie?

Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig hersenziektes, waarbij de hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken. De meest voorkomende vorm van dementie is Alzheimer. Maar ook vasculaire dementie, frontotemporale dementie (FTD) en Lewy body dementie komen veel voor.

Bekijk hieronder de video van Alzheimer Nederland voor meer informatie.

Mensen met dementie wonen langer thuis

Een opvallende verschuiving in de benadering van dementiezorg is het streven naar zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Pas als thuis wonen echt niet meer kan, heb je recht op passende zorg in een beschermende intramurale omgeving. Ongeveer 70 procent van de mensen met dementie woont momenteel thuis. Een trend die naar verwachting alleen maar zal toenemen. Om ervoor te zorgen dat zij goed thuis kunnen blijven wonen is met name in de latere fase van dementie meer ondersteuning nodig. Dit kan zijn in de vorm van inzet van professionals (betaald) of mantelzorgers (onbetaald), de inzet van technologie of waar mogelijk aanpassingen in het huis (dementievriendelijke woning).

Uit onderzoek van Alzheimer Nederland blijkt dat mensen met dementie graag zo lang mogelijk thuis willen blijven wonen. Op een vertrouwde plek, in een bekende buurt met hun sociale netwerk dichtbij. Bij Omzorg begrijpen we dat thuis niet alleen een plek is, maar een gevoel van geborgenheid en vertrouwdheid. Met onze toegewijde zorgverleners in huis bieden we niet alleen structuur, regelmaat en verzorging, maar creëren we ook ruimte voor mantelzorgers om even tijd voor zichzelf te nemen.

Heeft uw partner of een van uw ouders dementie en wilt u weten wat Omzorg voor uw situatie kan betekenen? Klik op onderstaande button:

Zorg bij dementie

Opkomst alleen wonende mensen met dementie

Uit de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018 blijkt dat niet alleen de groep thuiswonende mensen met dementie groter wordt, maar ook dat ze vaker alleen zullen wonen. Momenteel woont 40 procent van deze groep alleen, en met de voorspelde stijging van alleenwonende 65-plussers tot bijna 800.000 in 2040, groeit ook de druk op de omgeving. Dit vraagt om een grotere betrokkenheid en ondersteuning van mensen buiten de gezondheidszorg, zoals buren en politie bij ‘dwaalgedrag.

Ook zal de vraag naar dementievriendelijke woningen verder toenemen. In een dementievriendelijke woning staan eigen regie, gezamenlijkheid, veiligheid en ondersteuning centraal. Voor dementievriendelijke woning is een integrale aanpak nodig waarop gelijktijdig wordt ingezet op wonen, welzijn, samenleving en zorg. Met het stijgen van het aantal alleenstaande mensen met dementie zal ook de vraag naar professionele zorgverleners toenemen.

Toenemende rol voor mantelzorger

mantelzorger op pad met dementie patient.

Met een groeiend aantal mensen met dementie en de wens om langer thuis te blijven wonen, neemt ook de vraag naar mantelzorgers toe. De inzet van familie en vrijwilligers in de thuiszorg is enorm toegenomen. Toch wordt verwacht dat het aantal mantelzorgers in de toekomst zal afnemen, waardoor de druk op degenen die zorgen voor hun dierbaren zal toenemen. Het belang van blijvende aandacht voor mantelzorgers wordt hiermee benadrukt.

Wat betreft de toekomst van dementiezorg is het streven om mensen met dementie zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Toekomstige uitdagingen vereisen aanpassingen in zorgbenaderingen en dementievriendelijke woningen. De groei van alleenwonende 65-plussers benadrukt de noodzaak van integrale oplossingen. Mantelzorgers spelen een cruciale rol, ondanks een verwachte afname in hun aantal. Omzorg bijdraagt aan de toekomst van dementiezorg.