06/05/2019

Wat is een delier?

Wanneer er sprake is van een plotseling opgekomen verwardheid, is er sprake van een delier (officieel delirium genaamd). Dit heeft altijd een lichamelijke oorzaak. Mensen die delirant zijn, zijn gedesoriënteerd en kunnen wanen krijgen of hallucineren. Zelf heeft iemand die het doormaakt dit niet in de gaten, maar vooral mensen in de directe omgeving merken dit.

Het ontstaan van een delier

Een delier kan ontstaan door verschillende redenen. Veelal heeft het te maken met een ziekte, een operatie, een ongeval, blaasontsteking of wijziging van medicijnen. De hersenen kunnen prikkels niet meer goed verwerken, waardoor iemand geen logisch verhaal meer kan maken van binnengekomen informatie. Deze verwardheid kan enkele uren tot dagen duren.

Kenmerken van een delier

Een delier kan herkend worden aan een of meerdere van onderstaande kenmerken:

  • Plotselinge verwardheid
  • Dromerigheid
  • Hallucinaties
  • Hevige stemmingswisselingen
  • Onrust, met name in de nacht
  • Bewegingsdrang 

Het verband met dementie

Een delier wordt vaak in verband gebracht met dementie. Maar daar waar een delier zich snel ontwikkelt, gaat dit bij dementie over maanden, soms jaren. De verschijnselen wisselen over de dag, die van dementie niet. Wel komen de twee veel samen voor; mensen met dementie zijn namelijk gevoeliger voor het ontstaan van een delier. Zo kan een overvolle blaas al een aanleiding zijn voor verwardheid.

Omgaan met een delier

Neem altijd contact op met een arts wanneer u een delier vermoedt. Hij/zij kan de oorzaak achterhalen en kijken naar een mogelijke behandeling.

Ondertussen is het prettig wanneer u bij uw naaste blijft en voor rust zorgt. De thuissituatie is vaak het prettigst omdat dit vertrouwd en dus veilig voelt voor uw naaste.

Ga niet mee in hallucinaties maar ga er ook niet tegenin. Probeer in het heden te blijven, wijs uw naaste bijvoorbeeld op de klok, help herinneren aan het kopje koffie of beschrijf wat u in de kamer ziet.

Een duidelijke structuur en ritme zijn belangrijk en kunnen houvast bieden.