15/01/2018

Veranderingen palliatief terminale zorg

Vanaf 1 januari 2018 is het zorgzwaartepakket 10 komen te vervallen. Daarmee is het aanvraagproces van palliatief terminale zorg voor mensen met een indicatie voor de Wet langdurige zorg (WLZ) veranderd.

Door deze wijziging kunnen mensen in de laatste levensfase sneller de zorg krijgen die nodig is, aldus het Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport. Palliatieve zorg thuis kan gaan om verzorging, verpleging en begeleiding, van zowel de client als de familie. Het aanvraag proces voor palliatief terminale zorg is eenvoudiger en directer geworden.

Verandering palliatief terminale zorg (thuis)

De grootste verandering is dat er voor palliatief terminale zorg vanuit de WLZ geen nieuw zorgprofiel hoeft worden aangevraagd. Binnen ieder bestaand zorgprofiel kan nu uitbreiding plaatsvinden in terminale situaties. In het kort betekent dit dat;

  • er extra budget mogelijk is als het eigen zorgprofiel te weinig ruimte biedt.
  • een terminaliteitsverklaring van de behandelend arts een voorwaarde is voor het verkrijgen van het extra budget (daarin zijn geen speciale eisen voor de vorm van de verklaring)
  • de aanvraag direct wordt behandeld en het extra budget wordt toegekend zodat de zorg snel uitgebreid kan worden.
  • de terminaliteitsverklaring moet opgenomen worden in de administratie van de zorgaanbieder zodat deze beschikbaar is bij eventuele controles.
  • de voorwaarden en mogelijkheden tot het inzet en van extra budget hetzelfde blijven als in de afgelopen jaren

Bij Omzorg hebben we vaak te maken met mensen die de zorg financieren vanuit een persoonsgebonden budget. Voor u betekent dit dat u het extra budget kun aanvragen bij het zorgkantoor. Daarbij is het van belang dat u naast de terminaliteitsverklaring ook een budgetplan voor de palliatieve zorg opstelt.

 

Meer informatie

Wilt u meer gedetailleerde informatie of verder lezen over de wijzigingen? klik hier of bekijk de handreiking financiering terminale zorg 2018.

Heeft u hulp nodig of heeft u vragen over de wettelijke wijzigingen in de palliatief terminale zorg thuis? Omzorg helpt u graag verder, neem direct contact met ons op.

 

Bekijk hier wat Omzorg te bieden heeft bij palliatieve thuiszorg