Zorgkosten voor dagzorg of nachtzorg

Wanneer u te maken krijgt met een naaste met een ernstige lichamelijke aandoening of ziekte, is thuis blijven wonen mogelijk met hulp van Omzorg.

Voor de verpleging, verzorging en begeleiding wordt veelal een indicatie voor een zorgzwaartepakket 6 afgegeven. Wanneer dit zorgzwaartepakket is omgezet in een persoonsgebonden budget, heeft dit een waarde van €47.033,- op jaarbasis.

Inzetten zorgzwaartepakket 6

Met dit bedrag kunt u ongeveer 5 uur zorg per dag inzetten op verpleegkundig niveau. In de praktijk worden deze uren vaak gesplitst naar drie uur ’s ochtends en drie uur ’s avonds, waarbij één uur zelf betaald wordt of ingevuld door een mantelzorger.

De verpleegkundige helpt met de persoonlijke verzorging, het verplaatsen en de toiletgang. Daarbij natuurlijk ook het toedienen van de medicatie en het uitvoeren van de nodige verpleegtechnische handelingen.

Hulp voor dierbaren

Natuurlijk is de verpleegkundige er ook voor u en uw dierbaren. Omzorg biedt ondersteuning bij het omgaan met de ziekte en helpt u wanneer nodig in de huishouding. Wilt u het zorgmoment verlengen? Onder onze regie stellen wij een team van mantelzorgers en vrijwilligers samen waarmee we de zorg kunnen uitbreiden. Wij nemen hen mee in het digitale zorgrooster, zodat u weet op wie u welke dag of nacht kunt rekenen.