Tarieven 24 uurs zorg

Hier leest u welke tarieven 24 uurs zorg met zich meebrengt. Als er 24 uur per dag zorg en begeleiding nodig is, heeft de zorgbehoevende meestal een indicatie vanuit de WLZ, en daarmee een zorgzwaartepakket. Extra aandacht is gewenst. Het is dan belangrijk dat er de hele dag en nacht een zorgverlener aanwezig is. 24 uurs zorg van een ervaren zorgverlener biedt dan uitkomst. Maar wat zijn de tarieven voor bijvoorbeeld 24 uurs (palliatieve) zorg thuis en hoe wordt de zorg betaald?

Wat kost 24 uurs zorg thuis?

Wat kost 24 uurs zorg? Dat is afhankelijk van de zorgvraag. Verzorging vraagt om minder specialisme en heeft daardoor een lager uurtarief. Specialistische zorg, waarbij ook verpleegd moet worden, vraagt om een hoger uurtarief. 24 uurs zorg kunt u bij Omzorg betalen vanuit een Persoons Gebonden Budget (PGB) en/of eigen middelen. Hier wordt een helder tarief voor gerekend. Deze vindt u op de tarievenpagina.

Betalen vanuit een PGB

Zorgkosten kunnen betaald worden vanuit een PGB. Dit is een persoonlijk aangewezen budget op jaarbasis wat u gebruikt om zorg mee in te kopen. De hoogte van uw PGB wordt bepaald door uw situatie en de bijhorende zorgbehoefte. Richtlijnen hiervoor worden gesteld door de overheid. U mag zelf kiezen hoe u de zorg wilt inrichten en met welke zorgverleners. Omzorg helpt u hierbij. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) beheert uw budget; u declareert de rekeningen en zij zorgen voor de uitbetaling. 24 uurs zorg kunt u deels betalen vanuit uw PGB. Omdat de intensiteit van deze zorgdienst hoog is, is het PGB niet volledig toereikend. Het overige gedeelte komt uit eigen middelen.

Uw persoonlijke situatie vrijblijvend bespreken

Zoekt u zorg voor uzelf of voor uw naasten zoals vader of moeder? Bespreek dan vrijblijvend met ons de situatie. Zo kunnen wij een transparant plaatje schetsen van de 24 uurs zorg kosten. Ook adviseren wij u hoe de zorg het beste in te kopen is.

Heeft u nog vragen over de kosten van 24 uurs zorg? Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag verder.

Informatie aanvragen