04/06/2020

Signaalpunt Zeist tegen eenzaamheid

Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. In Zeist wil men hier graag iets aan doen. Het Signaalpunt is opgericht door de gemeente Zeist, in samenwerking met de Landelijke Coalitie tegen eenzaamheid, om eenzaamheid tegen te gaan. De gemeente werkt daarvoor samen met welzijnsorganisatie MeanderOmnium en partners/ondernemers in de gemeente waaronder Omzorg.

Wat is eenzaamheid?

We noemen iemand eenzaam als deze persoon het gevoel heeft te weinig andere mensen te zien of te spreken. Dat kan bijvoorbeeld komen doordat deze persoon met minder mensen contact heeft dan hij of zij zou willen. Of als deze persoon alleen contacten heeft die voor deze persoon weinig betekenen.

Er rust nog steeds een taboe op eenzaamheid, terwijl het heel gewoon is. Iedereen kan zich wel eens eenzaam voelen. Uit onderzoek is bekend dat een miljoen Nederlanders zich sterk eenzaam voelt. Wanneer dit langer aanhoudt, kan iemand gezondheidsklachten krijgen of in een isolement raken. In Zeist laten we dat niet gebeuren! Hier volgt informatie over wat u kunt doen.

Hoe herken je eenzaamheid?

Misschien valt u iets op waardoor u zich zorgen maakt over een persoon. Eenzaamheid kan herkend worden aan:

 • · De gordijnen zijn meerdere dagen achter elkaar dicht;
 • · De buitenkant van het huis (tuin, balkon, stoep, ramen) is verwaarloosd;
 • · De brievenbus zit overvol met post;
 • · Iemand komt zonder af te zeggen niet meer naar een activiteit zoals werk, sport of hobby;
 • · Iemand komt niet meer buiten, terwijl u deze persoon eerder wel buiten zag;
 • · De lampen binnen zijn aan, ook overdag als het licht is;
 • · Er staan verdorde planten voor de ramen;
 • · De uiterlijke verzorging van iemand gaat zichtbaar achteruit;
 • · Er is een (grote) verandering van het gedrag in het gebruik van bijvoorbeeld alcohol en/of geneesmiddelen of verdovende middelen.

Ook levensgebeurtenissen kunnen erop wijzen dat iemand eenzaam raakt. Denk hierbij aan:

 • · Overlijden van een naaste;
 • · Scheiding;
 • · Ziekte of beperking (van een naaste);
 • · Verhuizing, migratie of veranderde woonomgeving;
 • · Verlies van baan;
 • · Financiële problemen.

Het gesprek aangaan

Wat kunt u doen als u eenzaamheid signaleert? Het gesprek aangaan is vaak de beste manier. Neem de tijd en zorg voor een vertrouwde omgeving als u het gesprek aangaat. Iemand zal dan makkelijker open en eerlijk antwoorden.

Signaal over eenzaamheid doorgeven

Vindt u het moeilijk om deze persoon zelf aan te spreken? Maakt u zich zorgen? Vraagt deze persoon niet om hulp? Het signaalpunt Zeist tegen eenzaamheid is een (digitaal) punt waar iedereen die zich zorgen maakt over een eenzaam persoon, hulp kan inschakelen. Een professional reageert binnen 24 tot 48 uur op uw melding en gaat een praatje maken met de eenzame persoon. Mensen die zich eenzaam voelen, kunnen ook zichzélf melden bij het Signaalpunt Zeist Tegen Eenzaamheid.

Digitaal signaalpunt Zeist

Via https://zeist.signalenportaal.nl/ kunt u een signaal doorgeven. U kunt ook bellen naar het speciale telefoonnummer: 030 694 0414.