09/09/2019

Scholing: Pijnbestrijding & Symptoombehandeling

23 januari 2020 – 9:30u – 16:00u – Middellaan 6, Zeist

In de palliatieve fase is een breed scala aan lichamelijke klachten en symptomen mogelijk. Alle behandelvormen zijn dan gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven voor de zorgvrager en diens naasten.

Samen met de docent behandelen we veelvoorkomende klachten en bespreken de gangbare richtlijnen. Hierbij rekening houdend met de in Nederland geldende protocollen. Hoe breng je samen met jouw zorgvrager in kaart wat mogelijke oorzaken en oplossingen kunnen zijn van de symptomen?

Een behandeling kan voor de zorgvrager ook onaanvaardbaar zijn wanneer de behandeling te belastend is en/of te weinig effect heeft binnen een redelijke termijn. Hoe is de besluitvorming wanneer men dan kiest voor palliatieve sedatie? Tijdens de bijscholing is er ruimte om casuïstiek van de deelnemers te bespreken. 

Inhoud van de scholing

– (Refractaire) symptomen
– Pijn
– Misselijkheid
– Vermoeidheid
– Anorexie
– Obstipatie
– Angst

Voor wie is deze scholing?

– Verzorgende IG
– Verpleegkundige niveau 4
– Verpleegkundige niveau 5

Niveau

Niveau 3 – 5

Kwaliteitsregister

Ontvang 6 punten in het V&V kwaliteitsregister bij deze scholing.

Inschrijven

Deze scholing wordt door Bijscholingscentrum gegeven op het kantoor van Omzorg in Zeist. Iedereen kan deelnemen, dus ook als je niet ingeschreven staat bij Omzorg.