09/09/2019

Scholing: Melden in de zorg en Ouderenmishandeling

26 september 2019 – 13:30u – 16:30u – Middellaan 6, Zeist

In de zorg hebben we de verplichting om deze incidenten te melden. Vanuit De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) zijn alle zorgaanbieders, groot of klein, verplicht een systeem te hebben om van incidenten te kunnen leren. Als professional ben je volgens de Wet meldcode huiselijk geweld ook verplicht om ouderenmishandeling te melden. De afgelopen jaren neemt het aantal gevallen van ouderenmishandeling toe, dit hoeft niet altijd opzet te zijn maar kan ook komen door overbelasting van de mantelzorger (ontspoorde mantelzorg). Ook worden ouderen soms mishandeld door een zorgprofessional, ouderenmishandeling in de zorg. Beide vormen van mishandeling moeten worden gemeld, maar op andere meldpunten.

Inhoud van de scholing

– Wat zijn incidenten?
– Hoe moet ik melden?
– Eisen over het leren van een incident
– Ouderenmishandeling wat is dat?
– Melden (Meldcode huiselijk geweld en landelijk meldpunt zorg

Voor wie is deze scholing?

– Helpende
– Verzorgende (IG)
– Verpleegkundige
– Zorgverleners

Niveau

Alle niveaus

Kwaliteitsregister

Ontvang 3 punten in het V&V kwaliteitsregister bij deze scholing.

Inschrijven

Deze scholing wordt door Bijscholingscentrum gegeven op het kantoor van Omzorg in Zeist. Iedereen kan deelnemen, dus ook als je niet ingeschreven staat bij Omzorg.