16/09/2015

Prettig, persoonlijk en professioneel

Gewoon thuis in zorg

Omzorg is een bureau in de thuiszorg, dat als een proactief transferpunt bemiddelt tussen zelfstandige zorgverleners en de zorgvraag van particulieren òf instellingen die om versterking verlegen zitten. Haar pay-off ‘gewoon thuis’ vertelt in een adem alles over deze organisatie. „Wij voorzien in thuiszorg en ondersteuning die we prettig, persoonlijk en professioneel aanbieden.”

Hulp bij aanvraag indicatie en PGB

Dit zegt Marije Strijbos. Zij is vestigingsmanager van Omzorg in Amersfoort. Een zelfstandige organisatie die in 1999 in Zeist is gestart en van waaruit een breed gebied van Midden-Nederland bediend wordt. Om de efficiency te vergroten, heeft Omzorg circa twee maanden geleden een vestiging in Amersfoort geopend. Van daaruit kunnen haar diensten worden uitgerold in de gemeenten Hoevelaken, Leusden, Achterveld, Zwartebroek, Terschuur, Soest, Nijkerk, Baarn, Bunschoten-Spakenburg en Voorthuizen. Strijbos is bekend in deze regio. „Na mijn HBO-studie Verpleegkunde heb ik in de stad en haar omgeving praktische ervaring opgedaan als wijkverpleegkundige”, vertelt ze. „Ik rondde tevens mijn master Verplegingswetenschappen af en werkte daarna aan een onderzoek in het Universitair Medisch Centrum Utrecht naar het voorkomen van een delier, ofwel een plotseling opgekomen verwardheid ten gevolgde van een lichamelijke oorzaak.” Bij Omzorg voelt zij zich als een vis in het water. „Voor mij zijn de diensten die Omzorg levert een mooie aanvulling op al het aanwezige zorgaanbod doordat we meer flexibiliteit, goede samenwerking en langere zorgmomenten aanbieden. We zijn elke dag van de week 24 uur bereikbaar voor de gewenste en noodzakelijke zorgvraag. Dat kan variëren van huishoudelijke taken tot en met gespecialiseerde verpleging. Vanaf drie uur tot een etmaal aaneengeschakeld. Langere zorgmomenten dus. Dat betekent dat wij oppakken wat de reguliere zorg niet kan bieden. Bovendien hebben we alle kennis in huis als het gaat om hulp bij het aanvragen van een indicatie en het aanvragen en verantwoorden van een persoonsgebonden budget (pgb). Vooral bij laatstgenoemde is veel veranderd. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt vanaf 1 januari 2015 zorgverleners die in dienst zijn van pgb-houders. Voorheen kregen houders van een pgb het zorgbudget op eigen rekening gestort. Door die verandering beheert nu de SVB het budget van de zorgvrager en betaalt per geleverde dienst de zorgverlener uit. De zorgvrager kan bij ons terecht voor het hele pakket die door zelfstandige zorgverleners op alle niveaus worden ingevuld. Denk aan 24-uurs zorg, nachtzorg, begeleiding en ondersteuning, mantelzorgondersteuning, zorg bij dementie en diensten aan huis met vaste capabele mensen en vaste tijden. Maar ook voor het bieden van gezelschap waarbij we extra persoonlijke aandacht geven aan mensen die een geïsoleerd bestaan hebben. Daar waar de reguliere zorg ophoudt, is Omzorg thuis.”


Bron: Stad Amersfoort