13/10/2023

Palliatieve Zorg: De belangrijkste informatie die iedereen moet weten

Zaterdag 14 oktober is het de Internationale dag van de Palliatieve Zorg. Een groot deel van de Nederlandse bevolking krijgt met deze zorg te maken. Als patiënt of als partner/familie van een patiënt met een ziekte die niet meer te genezen is. Voor veel naasten is palliatieve zorg nog onbekend op het moment dat een partner de diagnose ontvangt dat hij of zij is uitbehandeld. Tijdens deze moeilijke periode is het belangrijk om te begrijpen wat palliatieve zorg is en hoe het zowel jou als je partner kan helpen om comfortabel en met waardigheid door deze fase van het leven te gaan.

In dit artikel vertellen we je alles wat je moet weten over palliatieve zorg, wat palliatieve zorg is, waarom dit zo belangrijk is en wat het voor zowel patiënten als partners van zieke mensen die uitbehandeld zijn kan betekenen. Ook leggen we uit wat Omzorg voor je kan betekenen als palliatieve zorg nodig is.

Wat is palliatieve zorg?

Palliatieve zorg is een vorm van medische zorg en emotionele ondersteuning die gericht is op het verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten met een ernstige ziekte, zoals kanker, ALS, hartfalen en meer. Het doel van palliatieve zorg is niet gericht op genezing, maar op het verlichten van symptomen, het beheersen van pijn en het bieden van emotionele steun aan zowel de patiënt als de familie.

 

Hoe werkt palliatieve zorg?

Palliatieve zorg werkt voor iedereen verschillend, omdat iedereen andere normen en waarden heeft. Het gaat erom dat de zorg voor jou passend is, binnen jouw behoeften. En die kunnen heel divers zijn. Palliatieve zorg gaat over de hele mens, dus niet alleen over je lijf, maar ook over je emoties, sociale situatie en levensvragen. De kwaliteit van leven staat voorop: wat vindt iemand belangrijk in het leven en wat heeft iemand nodig?


Wanneer wordt palliatieve zorg ingezet?

De palliatieve zorg start op het moment dat iemand te horen krijgt dat hij of zij niet meer beter kan worden en vroeg of laat komt te overlijden aan de gevolgen van de ziekte. Hoeveel weken, maanden of jaren dit duurt, verschilt per persoon en natuurlijk per ziekte. Vaak zie je dat mensen een weg moeten vinden na zo’n diagnose. Aan de ene kant is er de wetenschap dat je niet meer beter zal worden, en aan de andere kant het leven dat gewoon doorgaat. Vooral in de eerste periode vraagt dit veel van mensen en hun naasten. Hierbij is aandacht en begeleiding essentieel, goeie palliatieve zorg is dan ook onmisbaar.

 

Fases van Palliatieve zorg

De eerste fase – Preventieve Palliatieve Zorg
Dit is de vroegste fase van palliatieve zorg en begint vaak op het moment van de diagnose van een ernstige ziekte. Het doel is om de symptomen onder controle te houden en lijden te minimaliseren vanaf het begin van de ziekte. Preventieve palliatieve zorg kan onder andere bestaan uit het starten van pijnbeheersing, het bieden van psychosociale ondersteuning en het plannen van de toekomstige zorgbehoeften.

De tweede fase – Intensievere zorg
In deze fase wordt de zorg meer intensief, naarmate de ziekte voortschrijdt. Symptomen kunnen verergeren, en de patiënt en hun familie hebben mogelijk meer ondersteuning en begeleiding nodig. De nadruk blijft liggen op pijnbeheersing en symptoomverlichting.

De derde en laatste fase – Terminale fase (inclusief stervensbegeleiding)
De terminale fase is de laatste fase van palliatieve zorg en treedt op wanneer de patiënt naar verwachting binnen een periode van maximaal 3 maanden zal overlijden. De zorg richt zich op comfort en waardigheid in deze laatste levensfase. De huisarts en de zorgverleners zullen samenwerken met de patiënt en hun familie om passende zorgbeslissingen te nemen en te voorzien in de emotionele en spirituele behoeften van de patiënt.

Het belang van goede palliatieve zorg

Palliatieve zorg is zeer persoonlijk en patiëntgericht. Het biedt zorg op maat die is afgestemd op de individuele behoeften, wensen en waarden van de patiënt. Ook bevordert het open en eerlijke communicatie tussen de patiënt, hun familie en de zorgverleners. Dit helpt bij het nemen van belangrijke beslissingen met betrekking tot behandeling en zorgplanning. Ook zorgt het ervoor dat een patiënt op zijn of haar eigen manier afscheid kan nemen van het leven.

Hoe wordt palliatieve zorg gefinancierd?

Palliatieve zorg kun je op verschillende plaatsen ontvangen: thuis, in een ziekenhuis, hospice of verpleeghuis. Afhankelijk van de plaats verschillen de vergoedingen. Voor wie particuliere palliatieve zorg aan huis wil zijn er verschillende financieringsmogelijkheden. Is er sprake van een persoonsgebonden budget uit een WLZ indicatie? Dan zijn er mogelijkheden om dit budget op te hogen. Hierdoor kunnen de kosten voor palliatieve thuiszorg gedekt worden. Ook kan er aanspraak gemaakt worden op de zorgverzekering.

Wat kan Omzorg voor u betekenen als u Palliatieve zorg nodig heeft?

Onze zorgverleners staan in elke fase van palliatieve zorg voor u klaar. Wij zorgen ervoor dat u thuis kunt blijven wonen in uw vertrouwde omgeving en hier de juiste palliatieve thuiszorg ontvangt. Samen met u en uw naaste stellen we een bekwaam zorgteam samen, die dag en nacht voor u klaar staan.

Ontvangt u al zorg van een zorgorganisatie? Wellicht kan Omzorg een samenwerking organiseren. Wanneer u contact met ons opneemt kunnen we samen kijken naar de beste opties voor financiering.

Wilt u meer informatie over Palliatieve zorg via Omzorg?

Neem direct telefonisch contact op, bel: 085-0160238