27/07/2015

Omzorg werkt aan participatie-ideaal

Ellen Wennekers is vestigingsmanager bij Omzorg. Waarom zij gekozen heeft voor Omzorg maakt ze kort en krachtig duidelijk: “Omzorg is een typisch voorbeeld van hoe de zorg in elkaar zou moeten steken.”

Het initiatief

Ellen weet waarover ze praat. Ze begon als verpleegkundige met “managersambities”. Al snel merkte zij dat tussen beleid en werkvloer een enorme kloof zit, en het geld een te grote rol speelt. Ze zocht naar een plek waar een goede balans was tussen de zorg voor mensen en zakelijkheid. Ze werd consulent voor een gemeente voor een deel van haar werkweek, en bij Omzorg ziet ze op de overige dagen hoe theorie praktijk worden kan.

“In het werk als consulent zie ik mooie initiatieven om mantelzorgers, vrijwilligers en bereidwillige buren, kennissen en vrienden in kaart te brengen, maar dan?! Iedereen is wel goedwillend, maar er moet iemand, Omzorg bijvoorbeeld, zijn die de trein op de rails zet, en de verantwoordelijkheid op zich neemt.”

Samenwerking

Omzorg bestaat dit jaar al 15 jaar als bemiddelingsbureau met betrokken en gekwalificeerde zelfstandige zorgverleners en hierin wordt nauw samengewerkt met andere betrokkenen, waaronder familie, vrijwilligers en organisaties als Vitras en Careyn. Omzorg probeert de participatiemaatschappij op de microschaal vorm te geven.

“Omzorg wil de verantwoordelijkheid nemen om samen met de cliënt de hulpvraag in kaart te brengen en van daaruit te bouwen aan een team met alle hulp- en zorgverleners. Iedere betrokkene krijgt inzicht en inspraak in het rooster, Omzorg bewaakt de continuïteit en kwaliteit. Doordat alle betrokkenen serieus genomen worden kan er goed worden samengewerkt, in plaats van dat iedereen z’n eigen stukje doen, maar geen overzicht heeft over het geheel. En de cliënt wordt aangesproken op zijn eigen kracht.”

Zo wordt een verantwoorde en betaalbare balans gevonden tussen formele en informele hulp. Precies zoals het de gemeenten voorstaat om de zorg samen veilig en (budget)verantwoord geregeld te krijgen.

“En zo sluiten mijn beide functies perfect op elkaar aan, mooi toch!”

Door Marijke Wieringa, Nieuwsbode Zeist