18/08/2015

Omzorg start project ‘Duurzame Inzetbaarheid’

De overheid trekt zich verder terug op het gebied van de thuiszorg, dat wil zeggen in het beschikbaar stellen van handen alsook financiering. Hierdoor zal een deel van de zorgvraag verdampen, maar ook deels noodzakelijk blijven. Dit deel zal zich ontwikkelen binnen de particuliere thuiszorgmarkt in nauwe samenhang met de inzet van mantelzorgers en vrijwilligers.

Doel ‘Duurzame Inzetbaarheid’

Omzorg stelt zich ten doel de dienstverlening tegen een goede prijs/kwaliteitsverhouding aan te kunnen bieden. Om dit te kunnen bereiken, is een prettig werkklimaat essentieel. Daarbij zal een slimme en flexibele inzet van de zorgverleners, mantelzorgers en vrijwilligers cruciaal zijn, en met behulp van nieuwe technieken in ict en internet ondersteund.

Centrale thema’s

Specifiek zal gekeken worden naar de volgende twee thema’s, welke zowel voor de kantoormedewerkers alsook voor de zorgverleners van belang zijn;

Het bevorderen van een leercultuur

De leercultuur binnen Omzorg bevordert het efficiënt en effectief werken van werknemers c.q. zorgverleners. Werken in een cultuur waar ruimte is om te leren, betekent doorgaans ‘fijn werken’ en dus ‘fijn voelen’, wat de werksfeer ten goede komt. Gewerkt zal worden aan het bijhouden van leermomenten en deze structureel in teamverband bespreken. Aan de hand van de implementatie van een e-learningmodule zullen onderwerpen uitgelicht worden, zodat iedere medewerker dit op een voor zijn/haar gewenst moment tot zich kan nemen.

Het invoeren van arbeidstijdenmanagement

Aandacht zal besteed worden aan het ontwerpen en implementeren van nieuwe werktijdregelingen en roosters in het licht van toekomstige ontwikkelingen in de organisatie, en de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Ook het werken met vormen van flexibel roosteren of zelf roosteren horen hierbij.

Europees Sociaal Fonds

Voor het project ‘duurzame inzetbaarheid’ is steun verleend vanuit het Europees Sociaal Fonds. De Europese Unie zal investeringen die nodig blijken, naar aanleiding van dit project, meefinancieren.