19/02/2018

Omzorg in samenwerking met reguliere thuiszorgorganisaties

Omzorg bevindt zich niet alleen op het gebied van de particuliere thuiszorg. We zoeken de samenwerking op met  reguliere organisaties om daar te kunnen inspringen waar de reguliere thuiszorg tekort schiet. We vullen aan waar nodig en zetten extra zorg in als u dat wenst.

 

Samenwerking tussen reguliere thuiszorgorganisaties
& de particuliere zorg van Omzorg

Binnen Omzorg hebben we dagelijks veel contact met andere organisaties en zoeken we de samenwerking op. Omzorg werkt veel samen met verschillende reguliere thuiszorgorganisaties. Om te kunnen inspringen waar de reguliere thuiszorg te kort schiet.

In samenwerking met onze zelfstandig zorgverleners zetten wij ons in om nachtzorgen te kunnen bieden, of 24 uurs zorgen in te zetten voor terminale cliënten. Soms is invulling van een zorg niet mogelijk met eigen medewerkers in de reguliere thuiszorg; in die situaties probeert Omzorg door samenwerking met de reguliere thuiszorg de client alsnog van zorg te voorzien. We zoeken de samenwerking op met organisaties die zorg leveren vanuit de Zorgverzekerings Wet (ZVW) en proberen zoveel mogelijk mensen van zorg te voorzien. Want wie zorg behoeft en in de laatste fase van zijn leven is, moet de zorg krijgen die nodig is. We onderhouden goed contact met wijkverpleegkundigen en wijkteams vanuit de reguliere organisatie. Samen bewaken we de kwaliteit van zorg en geven we de zorg vorm. We evalueren de zorg voor onze cliënten regelmatig en staan als één team achter de cliënt.

Door deze vorm van samenwerking kunnen we met elkaar meer betekenen voor mensen die de wens hebben om thuis te sterven.

 

Aanvullende zorg

Voor cliënten die niet willen verhuizen naar een verpleeg- of verzorgingshuis en liever langer thuis willen blijven wonen, kunnen we aanvullende zorg inzetten. Vaak zetten wij extra zorg in naast de dagelijkse zorg die vanuit de reguliere thuiszorg geboden kan worden. We helpen dan bijvoorbeeld niet alleen met wassen, aankleden het toedienen van de nodige medicatie en andere medische zorg. We zorgen er ook voor dat een cliënt persoonlijke aandacht krijgt en in alle rust thuis kan blijven wonen. Daarmee ontlasten we ook mantelzorgers. Door op vaste tijden en vaste dagen de extra ondersteuning en gezelligheid te bieden die nodig is.
Ook zetten we onze zorgverleners in bij diverse particuliere verpleeg- en verzorgingshuizen en hospices. Onze zorgverleners bieden ondersteuning in de laatste fase van een leven en springen bij in complexe situaties in de omgeving van een verpleeg- of verzorgingshuis.

 

Zorg vanuit een Persoonsgebonden Budget

Soms blijkt dat reguliere thuiszorg of opname in een verpleeg- of verzorgingshuis niet de ideale uitkomst is en is een cliënt of diens familie op zoek naar een andere oplossing.

In samenwerking met de reguliere thuiszorgorganisatie bekijken wij dan wat we kunnen betekenen. De cliënt geeft dan aan waar behoefte aan is en wat de wensen zijn, en wij proberen daar zo goed mogelijk op aan te sluiten. Kan het niet volledig vanuit de reguliere thuiszorg gefinancierd worden? Dan bekijken we de mogelijkheden voor een persoonsgebonden budget en combineren we reguliere thuiszorg met particuliere zorg thuis van Omzorg.

 

Bekijk hier het dienstenaanbod van Omzorg