02/11/2015

Omzorg nu ook actief binnen de WMO

Omzorg is een bureau in de zorg en ondersteuning voor mensen in hun thuissituatie. Wat Omzorg hierin onderscheidend maakt van de vele andere thuiszorgorganisaties en bemiddelingsbureaus, is dat Omzorg nauw, maar vooral ook praktisch samenwerkt met alle betrokkenen, zowel formeel als informeel.

Omzorg is betrokken bij het project “in voor mantelzorg” en werkt in overstijgende zorg al veel samen met andere thuiszorgaanbieders. (o.a. Vitras, Careyn, Icare, TCC).

Samen met Omzorg kan er een team worden gevormd, waarin de zorgvraag en de zorginzet op juiste wijze in balans wordt gebracht,  met inachtneming van eigen (ook financiële) belastbaarheid en belangen. Dit betekent dat er waar nodig een professional wordt ingezet en waar mogelijk een naaste. Iedereen die betrokken is in de ondersteuning, krijgt inzicht en inspraak krijgt in de gemaakte (werk) afspraken en er worden korte lijntjes naar elkaar gelegd, om eventuele problemen snel te kunnen ondervangen. Omzorg kan hierin niet alleen een bemiddelende rol innemen, maar steunt ook het vormen en volgen van het team, om uiteindelijk een belangrijk resultaat te helpen bereiken; de zorg haalbaar en betaalbaar maken, zonder in te boeten op kwaliteit.

Omdat Omzorg hierin goed aansluit bij het doel van de Wet Maatschappelijk Ondersteuning, kan Omzorg nu ook binnen de gemeenten Zeist, Bunnik, De Bilt, Wijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug worden ingeschakeld voor versterking van het eigen netwerk, mantelzorgondersteuning en begeleiding bij de zelfzorg en het persoonlijk functioneren. Mogelijk dat de gemeente Amersfoort op korte termijn hierbij aansluit.

  • Merkt u dat u zelf,  of uw naaste steeds afhankelijker wordt, maar dat er tegelijkertijd steeds minder naasten zijn om op terug te kunnen vallen?
  • Voelt u zich bezwaard om de naasten te moeten vragen om iets voor u te betekenen, omdat u ze niet tot last wil zijn?  Of omdat ze het al zo druk hebben?
  • Merkt u dat u de grip over uw eigen leven dreigt te verliezen, of dat uw naaste steeds meer begeleiding nodig heeft bij de dagelijkse levensbehoeften  en zou u hier graag in ondersteund willen worden?

Bespreek dan met uw gemeente de mogelijkheid om Omzorg te betrekken om u hierbij te helpen.

Uiteraard blijft Omzorg ook een bemiddelingspartner voor andere zorg- en ondersteuningsvragen. U leest hier meer over onze diensten.