14/03/2016

Omzorg en de week van Zorg en Welzijn

Ieder jaar wordt er in Nederland de Week van de Zorg en Welzijn georganiseerd. Dit jaar is dat van 14 tot en met 19 maart 2016. In deze week wordt speciale aandacht gegeven aan actuele thema’s die spelen binnen Zorg en Welzijn als branche. Een goed streven natuurlijk om extra aandacht te geven aan wensen van cliënten of wensen van zorgverleners waardoor de dienstverlening verbeterd kan worden.

Veranderingen in Zorg en Welzijn

Het afgelopen jaar zijn er enorme veranderingen doorgevoerd door de regering binnen Zorg en Welzijn, van stelselwijzigingen tot andere tarieftabellen, bezuinigingen, sluiting verzorgingshuizen, enzovoorts. En daar wilde ik, als medewerker van Omzorg,  het nu eens niet over hebben maar wel over wie al die wijzigingen moeten doorvoeren en wie dit allemaal moet ondergaan.

Om met de laatste groep te beginnen, degene die al de wijzigingen moeten ondergaan, dat bent u, cliënt bij Omzorg of dienst mantelzorger. U heeft via vele kanalen te horen gekregen dat er iets ging veranderen, e-mails hierover ontvangen, nieuwsbrieven, het werd in TV praatprogramma’s besproken, u heeft persoonlijk bericht gekregen via de verzekeraar of SVB, etc. En alle verzenders hebben dat met de beste bedoelingen gedaan, namelijk u te juist en tijdig te informeren zodat er per 1 januari 2016 geen verassingen zouden zijn voor u als gebruiker van thuiszorg in Nederland.
Maar wat is het lastig om in normale mensentaal iets ingewikkelds uit te leggen!

Dat hebben we weer gemerkt. Zelfs wij, als werkenden in de thuiszorg, (degene die al die wijzigingen moeten doorvoeren), moesten af en toe drie keer lezen, nog eens bellen, zelf de wetteksten doornemen of contracten met verzekeraars of gemeenten nog eens nalezen. Zo hebben we het gevoel dat de afgelopen 50 weken eigenlijk allemaal “Week van Zorg en Welzijn” waren! En alles wat we van de nieuwe regels geleerd hebben konden we u vertellen of zaken op de nieuwe manier voor u regelen.

Omzorg helpt bij administratieve zaken

Dat is nu precies waar we voor zijn; ons doel is om u als cliënt te helpen met de juiste zorgverleners te vinden die u kunnen ondersteunen bij uw zorgvraag, maar net zo goed om u te helpen bij alle lastige administratieve zaken of nieuwe beschikkingen of indicaties aan te vragen.
En we doen het met erg veel plezier voor u, zorg nodig hebben is niet het leukste, maar ervoor zorgen dat de zorgvraag inclusief administratie goed geregeld is, dat is wel het leuke aspect van ons werk. Alle medewerkers van Omzorg willen het mede mogelijk maken u zo lang als u wilt en kunt thuis te laten wonen in uw eigen vertrouwde omgeving. Goed te weten in een tijd waarin zoveel verzorgingshuizen worden gesloten.
Regelmatig zullen we met u contact hebben over de kwaliteit van de zorgverlening maar ook over extra wensen die u wellicht heeft. Zo beleven we bij Omzorg wel iedere week een Week van Zorg en Welzijn!

Door Henk Eigenbrood, directeur Omzorg