20/05/2016

Omgaan met dementie: 5 tips

Weet u hoe u met dementie om moet gaan? Wat u kunt doen om mensen met dementie te kunnen helpen? Wij geven u graag wat extra tips, zodat we zo lang mogelijk van elkaar kunnen genieten en met een klein beetje moeite, veel kunnen betekenen voor mensen die te maken hebben met dementie.

 

Rustig en duidelijk spreken is belangrijk. Zorg ervoor dat u oogcontact maakt en rustig in gesprek gaat.

Toon begrip. Laat iemand met dementie uitpraten en probeer niet de zinnen aan te vullen of voor hem of haar af te maken. Wacht geduldig en herhaal stukken van de zin om te controleren of u elkaar goed begrijpt.

Stel korte en gerichte vragen. Meerkeuze-, open- of waarom-vragen kunnen al gauw verwarring veroorzaken. Probeer vragen altijd zo te formuleren dat de kans op falen het kleinst is. Iemand met dementie kan snel (faal)angstig worden en daardoor niets meer durven doen of zeggen.

Mensen met dementie zijn heel gevoelig voor lichaamstaal. Straal rust uit door met open armen en met een zachte toon te praten. Door bijvoorbeeld een hand vast te houden kan een boodschap beter begrepen worden.

Sluit aan bij de veranderende beleving door vooral u vooral te richten op het moment, het nu. Spreek over dingen die u beiden kunt waarnemen. Prikkel de zintuigen door bijvoorbeeld samen te luisteren of geurige bloemen te ruiken.

 

Natuurlijk is iedereen uniek en is verdiepen in de persoon het belangrijkste; wat past en wat past niet? Wilt u uw ervaringen delen? Mail ons dan naar info@omzorg.nl.