31/05/2024

Keuzes binnen de WLZ bij thuis blijven wonen: volledig pakket thuis of particuliere zorg met een PGB?

In Nederland wordt steeds meer van ouderen verwacht dat zij langer thuis blijven wonen, ook als ze zorg nodig hebben. Dit komt door het tekort aan plekken in zorginstellingen en de toenemende zorgkosten als gevolg van de vergrijzing. Bovendien is er een groot tekort aan zorgpersoneel. Om deze redenen wordt er een groot beroep gedaan op de persoonlijke omgeving van de cliënt en de inzet van mantelzorgers.

 

Beschikbare mogelijkheden voor zorg bij langer thuisblijven wonen

Dit roept de vraag op: welke zorgopties zijn er beschikbaar om langer thuis te blijven wonen?
U kent natuurlijk de Persoonsgebonden budget (PGB), waarbij u volledige eigen regie heeft en zelf de zorg kunt inkopen. Daarnaast bieden thuiszorgorganisaties binnen de WLZ (Wet Langdurige Zorg) als alternatief voor opname in een zorginstelling het Volledig Pakket Thuis (VPT) aan.  Dit is een relatief nieuwe vorm van zorg die maatwerk moet zijn, afgestemd op uw persoonlijke situatie.

Vergelijking tussen VPT en PGB

Veel thuiszorgorganisaties zijn nog aan het pionieren met VPT, vooral om het maatwerk efficiënt te kunnen aanbieden. Vaak wordt er gebruik gemaakt van dagopvang, maar de hoeveelheid aan één-op-één zorg en begeleiding thuis kan in de praktijk beperkt zijn. Het is daarom belangrijk om u hiervan bewust te zijn. Informeer u daarom goed over hoe het ‘maatwerk’ van de thuiszorgorganisatie er voor uw specifieke situatie eruit ziet. Alleen dan kunt u een goed afweging maken tussen een zorg via een Persoonsgebonden Budget (PGB) en een VPT. Met een PGB koopt u namelijk zelf zorg in. U bepaalt welke zorg er nodig is, wie deze zorg levert en op welk moment.

Het budget voor VPT (dat aan de thuiszorgorganisatie wordt toegekend) is ongeveer gelijk aan het PGB budget waar u individueel recht op heeft. Aangezien de tarieven van particuliere thuiszorgorganisaties zoals Omzorg vaak lager zijn dan die van reguliere thuiszorgorganisaties, kunt u met een PGB in de meeste gevallen meer één-op-één zorguren inkopen.

 

De beste keuze maken voor uw zorgbehoefte

Laat u dus goed informeren over wat een VPT-pakket precies voor u inhoudt, voordat u een beslissing neemt. Zo kunt u de beste keuze maken die past bij uw zorgbehoefte en situatie.

Wilt u meer informatie over particuliere zorg (vanuit PBG) via Omzorg werkt? Neem dan vrijblijvend contact met ons.

Neem direct telefonisch contact op, bel: 085-0160238