15/05/2015

‘In voor mantelzorg’

Per 1 januari 2015 is er veel veranderd in de langdurige zorg en ondersteuning. Zo wordt er nog nadrukkelijker gekeken wat de omgeving en het sociale netwerk kan betekenen in zorg en ondersteuning.

Dat betekent dat familie en andere naasten een (nog) grotere rol gaan spelen in het leven van onze cliënten. Ze regelen de administratie, komen langs om te kijken hoe het gaat of helpen bij de persoonlijke verzorging. Als zorgverlener en als mantelzorger wordt hetzelfde doel nagestreefd: optimale ondersteuning van de cliënt. Dan is het goed om met elkaar samen te werken.

Project ‘in voor mantelzorg’

Omzorg is een van de 15 organisaties in de thuiszorgsector die meewerkt aan het project ‘In voor mantelzorg’, een landelijk programma voor zorgorganisaties die willen werken aan een betere ondersteuning van en een intensievere samenwerking met mantelzorgers. Centraal staan innovatie en implementatie.
De aanpak van Omzorg in het In voor Mantelzorg-traject kent een aantal concrete punten waarmee de verbeterde samenwerking wordt bereikt:

  • Voor de start van een zorgvraag in kaart brengen wie er allemaal betrokken zijn, of kunnen worden bij een netwerk rondom een zorgvrager;
  • Een digitaal zorgdossier bijhouden voor- en door de cliënt;
  • Coördinerende taken bij één vast contactpersoon neerleggen;
  • Inzicht en inspraak in de digitale roostering, zowel voor de zorgverlener als de mantelzorg / vrijwilliger;
  • Duidelijke afspraken maken en deze afspraken goed overdragen.

Hiermee blijft de zorg voor de cliënt gecontinueerd en (financiëel) verantwoord, waardoor het uiteindelijke doel bereikt wordt; de cliënt heeft de mogelijkheid om langer thuis te blijven wonen, in de vertrouwde omgeving.

U leest hier meer over het project ‘In voor mantelzorg’.