11/04/2024

Hoe overtuig ik mijn ouders dat er professionele zorg ingezet moet worden?

Bij Omzorg zien we dat het volwassen kinderen soms moeite kost om hun ouders te overtuigen van de noodzaak om externe zorg in te schakelen. Vaak zijn deze kinderen al langere tijd mantelzorgers. De combinatie van mantelzorg, werk, gezin en de bijbehorende reistijd legt een aanzienlijke druk op hun schouders. Een lastig onderwerp dat vaak te lang onbesproken blijft. Het mantelzorgen is iets wat volwassen kinderen in de meeste gevallen graag en vanzelfsprekend doen voor hun ouders. Maar hoe bespreek je het feit dat het mantelzorgen te zwaar wordt en er (deels) externe zorg nodig is?

Praten over morgen (over het inzetten van externe zorg)

Toch is verstandig om dit tijdig te bespreken. Zorgsituaties ontstaan vaak plotseling, opeens is er hulp of ondersteuning nodig. Dat zijn vaak niet de momenten om de wensen van je ouders uitgebreid te bespreken. Door op tijd het gesprek met elkaar aan te gaan kan er rekening gehouden worden met hun specifieke wensen en behoeften.

Het is niet makkelijk om met je ouders te praten over het feit dat het tijd wordt om professionele zorg in te zetten. Of om aan te geven dat de mantelzorg voor jou te zwaar wordt. Met onderstaande tips hopen we de drempel te verlagen om het gesprek met je ouders aan te gaan:


Toon begrip en gebruik voorbeelden

Veel ouderen hebben moeite om toe te geven dat ze hulp nodig hebben of om in hun eigen huis hulp te accepteren van iemand die ze nog niet kennen. Neem de tijd om te luisteren naar hun zorgen en angsten. Spreek geen oordeel uit. Laat je ouder(s) weten dat je er bent om hen te helpen, en niet te veroordelen.

Het is belangrijk om de voordelen van externe zorg te benadrukken, bijvoorbeeld hoe het hebben van extra hulp hun leven gemakkelijker en comfortabeler kan maken. Geef hierbij concrete voorbeelden van hoe zorg dagelijkse taken kan verlichten en de kwaliteit van leven kan verbeteren. Benadruk dat het inzetten van zorg niet betekent dat ze hun onafhankelijkheid verliezen, maar dat ze meer vrijheid krijgen om te genieten van de dingen die ze graag doen.

Als je mantelzorger voor je ouder(s) bent, dan kun je aangeven dat door het inzetten van externe zorg er voor jou meer tijd overblijft om samen met hun leuke dingen te doen zoals, zoals een wandeling, een bezoek aan het theater of ergens koffiedrinken. Daarnaast is het belangrijk om te praten over de impact die de mantelzorg heeft op jouw leven.

Betrek professionals

Soms kan het helpen om de hulp in te schakelen van een huisarts of een zorgprofessional om het belang van zorg aan je ouders uit te leggen. Zij kunnen objectieve informatie geven en eventuele zorgen en bezwaren wegnemen.

Laat je ouders zelf beslissingen nemen

Het is belangrijk om je ouders de ruimte te geven om zelf beslissingen te nemen over hun zorg.
Geef hen zoveel mogelijk de controle over hun leven waar mogelijk. Help ze bij het verkennen van hun opties en moedig ze aan om actief deel te nemen aan het besluitvormingsproces. Op die manier zullen ze zich meer betrokken voelen en gemotiveerder zijn om de nodige stappen te zetten.

Wees geduldig

Verandering kost tijd en het kan zijn dat je ouders wat tijd nodig hebben om aan het idee van externe zorg te wennen. Blijf daarom geduldig, ook bij weerstand en blijf de positieve kanten van het inzetten van extra zorg benoemen. Realiseer je dat het inzetten van externe zorg betekent dat je je huis moet openstellen voor een onbekend persoon. Dat is voor iedereen een grote stap. Dus ook voor ouderen. Sommige ouderen wennen snel aan het idee, andere hebben meer tijd nodig.

Onze ervaring

Omzorg heeft jarenlange ervaring in de ouderenzorg. Wij merken dat als professionele zorg geleidelijk wordt ingezet, bijvoorbeeld door te beginnen met twee dagen per week, ouders langzaam wennen en de voordelen ervaren. De grootste zorgdruk bij kinderen neemt dan af en er ontstaat weer voor een gezonde ouder-kind relatie. Ook zien we in de praktijk vaak dat als de situatie verslechtert en de zorg opgeschaald moet worden dit voor hen makkelijker te accepteren is, dan als in een acute situatie ineens externe zorgverleners ingeschakeld moeten worden.

Wist u dat er recent een campagne is gestart om ouderen eerder over dit onderwerp aan het denken te zetten? Bekijk hier het videofragment van WNL.