04/03/2015

Hoe lang is een terminale zorgindicatie geldig?

U heeft recht op een terminale zorgindicatie wanneer uw huisarts of de behandelend ziekenhuisarts vaststelt dat de levensverwachting minder dan drie maanden is. De arts kan dan een terminaal-verklaring afgeven. Op basis daarvan kan bijvoorbeeld 24-uurs zorg ingezet worden. Zo nodig wordt de situatie na drie maanden opnieuw bekeken.