Financiering nachtzorg

Particuliere nachtzorg financiering kan op verschillende manieren. Naast eigen middelen kan er mogelijk gebruik gemaakt worden van een persoonsgebonden budget. Dit afhankelijk van uw indicatie en het aan u toegekende PGB Budget. Heeft u geen persoonsgebonden budget, is het niet toereikend, of kan het niet worden ingezet voor nachtzorg, dan zal de nachtzorg geheel of gedeeltelijk met particuliere middelen bekostigd worden.

Het gedeelte van de kosten dat niet wordt vergoed via een PGB en uit eigen middelen wordt betaald, mits boven een bepaald drempelbedrag, is fiscaal aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting. Dit kan via de aftrekpost “fiscale gezinshulp”(onder zorgkosten).

Wilt u meer informatie aanvragen over de financiering van nachtzorg zonder ergens aan vast te zitten? Wilt u kennismaken en uw situatie delen zodat wij kunnen meedenken? Of wilt u een persoonlijke kostenberekening ontvangen?