01/02/2018

Er is weer een nieuw scholingsaanbod

Keurmerken, certificaten, overeenkomsten, diploma’s … er wordt steeds meer aantoonbare kwaliteit gevraagd in de zorg. Het is niet alleen van belang dat je het vak kunt uitoefenen en in het bezit van een relevant opleidingsdiploma bent, maar het moet ook aantoonbaar zijn dat je bekwaam bent.

Kwaliteit in kennis en kunde

Als zelfstandig zorgverlener via Omzorg krijg je de kans om veel verschillende soorten zorg te kunnen bieden. Zowel binnen particuliere zorg bij mensen thuis als terminale zorgen via samenwerkingspartners of zorg in een intramurale setting is het jouw verantwoordelijkheid om samen met je collega-zorgverleners de kwaliteit van hoogwaardige zorg te waarborgen. Het is belangrijk om continue op de hoogte te zijn van de nieuwste ontwikkelingen binnen de zorg, voorbehouden en risicovolle handelingen te blijven oefenen en verbeteren en je eigen professionaliteit te ontwikkelen. Het is aan jou als zelfstandig zorgverlener om aantoonbaar te maken dat je handelingsbekwaam bent en je kennis up-to-date is. Bijscholingscertificaten, als bewijs van actieve inzet op kennis onderhoud, zijn tevens een middel waarmee jij je kunt onderscheiden ten opzichte van anderen.

Binnen de particuliere zorg bij mensen thuis kom je als zorgverlener ook in aanraking met andere aspecten en situaties die niet direct onderdeel zijn van de verzorging maar wel een belangrijk dimensie vormen binnen de zorg. Omzorg vindt het dan ook belangrijk dat zorgverleners naast technische en theoretische bevoegd- en bekwaamheden ook bredere kwaliteiten bezitten en zich verdiepen in bijvoorbeeld de achtergronden en (sociale) consequenties van ziektebeelden en leren om te gaan met sociale factoren.

Scholingsaanbod 2018

In samenwerking met Maatschap Goed Zorgen heeft Omzorg een scholingsaanbod opgesteld voor 2018 dat daarbij kan helpen, zowel gericht als het up-to-date houden van je kennis en kunde als op verdieping. Zo ondersteunen wij bij het borgen van kwaliteit in de zorg en kun je als zorgverlener na bijscholing met een goed en zeker gevoel je werk doen.

We hebben ervoor gekozen om verschillende thema’s aan bod te brengen binnen het scholingsaanbod in 2018.

– Medicatie en medicatieveiligheid

– Praktijkdag vaardighedencarrousel  

– Zorg bij dementie

– Omgaan met rouw en verlies

– Til en verplaatstechnieken

– Methodisch werken

 

Klik hier voor meer informatie over het scholingsaanbod van Omzorg, gedetailleerde informatie over de scholingen en aanmelding.