29/04/2019

Eigen bijdrage CAK in 2019

Wat is eigenlijk het CAK? Wanneer geldt een eigen bijdrage aan het CAK? Hoe wordt dit berekend? Er zijn veel vragen rondom dit onderwerp die wij graag voor u beantwoorden.

Wat is het CAK?

Het CAK is een publieke dienstverlener die in opdracht van de overheid regelingen uitvoert. Veel mensen in Nederland hebben te maken met het CAK. Sommigen betalen een eigen bijdrage voor hulp in het huishouden, verblijf in een zorginstelling of een persoonsgebonden budget.

Wanneer geldt een eigen bijdrage aan het CAK?

U betaald een eigen bijdrage aan het CAK wanneer u ondersteuning krijgt vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) voor bijvoorbeeld begeleiding of hulp bij het huishouden. Ook geldt een eigen bijdrage wanneer u vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) zorg ontvangt. Bijvoorbeeld wanneer u in een zorginstelling woont of thuis zorg vanuit een persoonsgebonden (PGB) budget inkoopt.

Hoe wordt de eigen bijdrage berekend?

De eigen bijdrage wordt door het CAK berekend op basis van uw inkomen, uw vermogen, uw leeftijd, uw huishouden en de zorg die u nodig heeft.

De eigen bijdrage is een vast bedrag en verandert niet wanneer u bijvoorbeeld minder uren zorg ontvangt.

Hoe hoog is de eigen bijdrage?

Vanaf 1 januari 2019 geldt voor de WMO een vaste eigen bijdrage van 17,50 euro per 4 weken. Uw eigen bijdrage voor de WLZ kunt u eenvoudig via de rekenhulp in deze link berekenen: https://www.hetcak.nl/zelf-regelen/eigen-bijdrage-rekenhulp

Wat is de maximale eigen bijdrage?

Heeft u een PGB vanuit de WLZ? Dan is uw eigen bijdrage in 2019 minimaal 23,40 euro en maximaal 861,80 euro per maand.

Is de eigen bijdrage van het CAK aftrekbaar?

De kosten die u voor de eigen bijdrage maakt kunt u niet als extra zorgkosten aftrekken bij uw belastingaangifte.

Bron: hetcak.nl

Wilt u met ons in contact komen om uw persoonlijke situatie te bespreken en zorg te ontvangen vanuit uw PGB? Neem dan contact met ons op of vraag meer informatie aan.

Vraag meer informatie aan