04/01/2021

Corona en PGB

Hoe zit het precies met Corona en PGB? Voor sommige budgethouders heeft het coronavirus invloed op het dagelijks leven en op de zorg die nodig is. Bijvoorbeeld omdat zorg niet altijd kan doorgaan zoals u gewend bent. Daarom zijn er verschillende maatregelen genomen waar u mogelijk voor in aanmerking kunt komen. Hieronder leest u er meer over.

Doorbetaling niet geleverde zorg

Eén van de maatregelen is de regeling voor doorbetaling bij niet geleverde zorg. Is uw vaste zorgverlener of bent u zelf besmet met het coronavirus waardoor er door quarantaine geen of niet-volledige zorg geboden kan worden? Dan kunt u gebruik maken van deze regeling.

Het is belangrijk dat u uw zorgverleners blijft betalen. Uw zorgverleners gaan dan niet failliet en kunnen ook na de crisis nog zorg blijven leveren. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vraagt daarom aan alle budgethouders om zorg die niet wordt geleverd in verband met coronamaatregelen door te betalen en te registreren.

Registratie niet geleverde zorg

Het is belangrijk dat u de niet geleverde zorg zorgvuldig registreert. Dit doet u op een apart formulier welke u op de website van Per Saldo kunt downloaden. U houdt per zorgverlener bij welke diensten niet geleverd zijn maar wel door u betaald. Zorgkantoren kunnen deze informatie later bij u opvragen.

Deze regeling is geldig voor gedeclareerde, niet-geleverde zorg van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2021.

Toeslag extra kosten vanwege corona

Heeft u extra kosten gemaakt vanwege corona en de coronamaatregelen waardoor u niet meer uitkomt met uw budget? Dan kunt u een Extra Kosten Corona (EKC) aanvraag doen bij uw zorgkantoor. Het zorgkantoor heeft hier formulieren voor ontwikkeld. In de formulieren leest u ook aan welke criteria u moet voldoen en welke informatie zij van u nodig hebben om uw aanvraag te kunnen beoordelen.

Corona en PGB wekken misschien andere persoonlijke vragen bij u op. Bijvoorbeeld voor welke maatregelen u precies in aanmerking komt. Heeft u vragen over de regelingen of kunnen wij u ergens bij ondersteunen? Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag!