31/07/2015

Bezuinigingen bij gemeenten feller dan Rijk wil

Veel gemeenten gaan verder in hun bezuinigingen op huishoudelijke hulp dan staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid) lijkt te hebben bedoeld. De nieuwe wetgeving over huishoudelijke hulp zorgt voor veel onduidelijkheid.

Ouderen in de problemen

Ouderen komen in problemen doordat sommige gemeenten meer dan noodzakelijk bezuinigen. Niet alleen verliezen veel hulpbehoevenden hun hulp zonder dat de gemeente hun situatie gedegen heeft onderzocht, ook sluiten sommige gemeenten ouderen met een inkomen boven het minimum inkomen of met spaargeld uit van vergoeding voor deze hulp. Dat is volgens de bezwarencommissie in strijd met de wet. Die stelt dat hulp beschikbaar moet zijn voor iedereen die dat nodig heeft, ongeacht inkomen of vermogen.

Korting op huishoudelijke hulp

Volgens Van Rijn is de onduidelijkheid over de randvoorwaarden van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) niet terecht. Hij schreef aan de Tweede Kamer: gemeenten mogen hulp bij het huishouden niet zomaar schrappen zonder zorgvuldig onderzoek te doen naar de situatie van cliënten. Van Rijn schreef deze brief na een bericht in een tijdschrift Binnenlands Bestuur vorige maand over de zeker drieduizend bezwaarschriften die inmiddels bij gemeenten zijn ingediend over kortingen op huishoudelijke hulp. De meeste klachten komen uit de ongeveer honderd gemeenten die met de invoering van de nieuwe WMO de vergoeding voor schoonmaakhulp grotendeels schrappen; met het argument dat het Rijk de gemeenten 40 procent minder budget geeft voor deze hulp.

Betaalbaar alternatief

Is uw indicatie ook ingekrompen bij de gemeente voor huishoudelijke hulp en begeleiding? Omzorg biedt een betaalbaar alternatief. Voor meer informatie over huishoudelijke hulp leest u hier.