18/02/2016

Betere nazorg na ziekenhuis redt levens

Fors minder ouderen sterven na een acute ziekenhuisopname als er thuis goede nazorg wordt gepleegd. Toch is de begeleiding voor veel van die ouderen niet vanzelfsprekend.

Vooral kwetsbare 80-plussers die na een ziekenhuisopname weer thuis komen, hebben baat bij goede nazorg. Dat is de conclusie uit een grote wetenschappelijke studie. Zonder die nazorg zijn deze ouderen vaak ontredderd. Ruim 30 procent van de ouderen overlijdt binnen honderd dagen. Volgens de onderzoekers komt dit onder meer door een slechte overdracht van medicatiegegevens.

Omzorg helpt vanaf het allereerste moment

Zorg tot aan de voordeur is dus niet voldoende. Een conclusie die Omzorg deelt. Daarom kan iedereen die na een operatie of ziekenhuisopname verzorging of verpleging nodig heeft vanaf het allereerste moment bij ons terecht. Onze ervaren verzorgenden ondersteunen u in uw dagelijkse handelingen, onze verpleegkundigen u helpen bij het toedienen van medicijnen of het verwisselen van een infuus. Zo krijgt u de zorg en ondersteuning die u nodig heeft.

Meer weten over verzorging en verpleging van Omzorg? Lees hier.