16/01/2019

Als het ineens niet meer gaat…

Sommige dingen in het leven zijn onvoorspelbaar. Als je door ziekte of een andere ingrijpende gebeurtenis ineens niet meer voor jezelf kan zorgen en niet kan terugvallen op een partner, kinderen of een ander is 24-uurs zorg een prima oplossing. Een goede ervaring met Omzorg.

Stel je eens voor. Je hebt je hele leven voor jezelf gezorgd. Geen partner. Geen kinderen. Heel hard gewerkt. Met vervroegd pensioen gegaan. De respectabele leeftijd van dik 90 jaar bereikt. Je moet wel steeds meer inleveren. Ouderdom komt immers met gebreken. Vergeetachtigheid? Je hebt je verstand nog wel. Vergeetachtigheid is alleen maar lastig. Vooral als je je administratieve beslommeringen moet afwikkelen. Wat maken ze de wereld toch ingewikkeld. Belastingen, bankzaken, cash-geld, abonnementen, rekeningen van het zorgkantoor, ziektekostenverzekering. Klopt het wel allemaal? Je ziet er als een berg tegenop. Het stapelt zich inmiddels ook letterlijk op. Gelukkig zijn er een paar mensen in je omgeving die een oogje in het zeil houden. Echte vrienden. Maar ze moeten natuurlijk niet alles van je overnemen. Je kan het best zelf. Je deed het tenslotte ook altijd zelf. Het kost je nu alleen wat meer moeite. Ze hebben dan wel een vorm van dementie vastgesteld, maar je wil niet naar een verpleeghuis. Ben je gek: met ondersteuning van thuishulp en thuiszorg gaat het toch nog best.

Een vreemd bed

Onverwacht heb je pijn. Waarschijnlijk een rare beweging gemaakt. Mogelijk verkeerd gezeten. Voordat je het goed en wel beseft ben je aan de medicijnen. Gewone aspirines helpen niet. Er komen sterkere pijnstillers. Je kan nu echt niet meer voor jezelf zorgen. Je moet je hele hebben en houden aan een paar mensen in je omgeving overlaten. Het is zelfs niet meer vertrouwd ‘s nachts alleen te blijven. Als je gaat dwalen en komt te vallen betekent dat een opname in het ziekenhuis en waarschijnlijk een vervelend einde van je leven in een vreemd bed. Een paar buren en enkele familieleden helpen je bij toerbeurt. Wat zijn er toch goeie mensen op de wereld.

Er moet snel wat gebeuren. Plotseling. Het gaat in je leven weliswaar steeds een beetje langzamer, het tempo van je achteruitgang gaat helaas wel omhoog.

Iets ingrijpends en definitiefs

Die plotselinge verslechtering zag eigenlijk niemand aankomen. Er werd wel eens gesproken over een verpleeghuis, maar op zo korte termijn? Je omgeving zag ook wel dat je meer en meer zorg nodig had, maar niemand was in staat dagelijks meerdere malen binnen te stappen. Iedereen heeft ook nog eens zijn eigen leven. De thuiszorg en de thuishulp mogen maar 4 maal per dag binnen stappen. Dagbesteding misschien? Toen dat een beetje concreet werd was externe dagbesteding fysiek niet meer mogelijk. Sterker nog: je kan voortaan niet meer zelfstandig wonen. Er moet acuut wat gebeuren. Iets ingrijpends en definitiefs. Het is onontkoombaar.

24 uurs zorg: Een relatie opbouwen

Binnen een dag is de 24-uurs zorg door Omzorg geregeld. Drie topvrouwen komen volgens rooster een week lang de honneurs waarnemen. Ze doen de persoonlijke verzorging. Ze zorgen voor het eten. Ze denken aan de medicijnen. Ze ontvangen bezoek. En bovenal verstaan ze hun vak door een relatie met je op te bouwen. Want het zal je maar gebeuren: zo ben je nog zelfstandig en zo moet je de regie uit handen geven aan volkomen vreemde mensen in je eigen huis. Logisch dat je je dan verzet. Heel begrijpelijk, dat je dat allemaal niet kan overzien en nog een paar laatste – vertwijfelde – pogingen doet om weer grip op je leven te krijgen.

Als het moet kan het snel – 24 uurs zorg

De inbreng van vrouwen van Omzorg is zo belangrijk. De direct betrokken familie kan zich focussen op de onvermijdbare structurele maatregelen. Waar is opvang op heel korte termijn mogelijk? Is die opvang passend en betaalbaar? Wat zijn de kosten. Welke instanties gaan er over? Is een locatie bereikbaar met openbaar vervoer voor je familie en vrienden zonder auto? Is het geen ommelandse autoreis voor betrokken familie? Bellen, mailen, websites onderzoeken en vooral op bezoek gaan bij instellingen om in de praktijk te ervaren hoe het werkelijk aan toegaat.

In 5 dagen is het besluit genomen. Een paar dagen later is de verhuizing zelfs achter de rug. Als het moet kan het snel. Mede door de inzet van de vrouwen van Omzorg. Chapeau voor de mensen van de 24-uurszorg. Toppers.

Geschreven door neef van mevrouw