16/10/2018

10 tips om geestelijk en lichamelijk gezond oud te worden

Steeds meer mensen worden ouder, de noodzaak en wil om langer thuis te blijven groeit en dat merken wij dagelijks. Maar hoe worden en blijven we geestelijk én lichamelijk gezond oud? 10 tips die u hierbij helpen:  

 1. Doelen stellen
 2. Bewaar uw gevoel voor humor en wees niet lang boos
 3. Zorg voor voldoende beweging
 4. Zorg voor voldoende slaap
 5. Probeer te leren van verliezen, teleurstellingen en tegenslagen
 6. Koester vriendschappen en onderhoud uw contacten
 7. Denk regelmatig aan alles waar u dankbaar voor of trots op bent
 8. Streef ernaar om te zorgen voor mensen of dieren
 9. Wees matig met eten
 10. Geniet van de kleine dingen van het leven

Doelen stellen

Zonder doelen om na te streven is het leven letterlijk doelloos, het mist een richting en zin. U zult eerder gaan piekeren en zich zorgen gaan maken. Zorg daarom altijd dat u iets hebt om naar uit te zien, om uw energie op te richten, zodat u elke keer
dat u ontwaakt kunt zeggen: ‘ Vandaag weer een dag om lekker aan mijn doel te werken’. Een doel hoeft niet iets groots te zijn of iets dat in de ogen van anderen belangwekkend is. Het gaat er om dat het voor u belangrijk is.

Bewaar uw gevoel voor humor en wees niet lang boos

Uit onderzoek is gebleken dat humor de aanmaak van natuurlijke pijnstillers stimuleert, de bloeddruk verlaagt en het immuunsysteem versterkt doordat het zorgt voor een verhoogde concentratie van immuunglobuline. Tevens zorgt het voor een afname van het stresshormoon cortisol. Hoge concentraties hiervan maken ons bevattelijker voor het ontwikkelen van een
depressie en burn-out. Samenvattend, humor heeft een positieve invloed op de gezondheid.

Woede en vijandigheid hebben een negatief effect op het immuunsysteem. Geheel anders dan de volkswijsheid ons wil doen geloven, lucht het toegeven en uiten van boosheid ons niet op. Zodra we toegeven aan onze boosheid, worden we nog bozer. We herinneren ons dan steeds meer en andere redenen om boos te zijn en gooien zo olie op het vuur van onze kwaadheid. Hierdoor krijgt ons hart veel stress te verduren, niet goed voor de gezondheid.

Zorg voor voldoende beweging

Mensen die voldoende actief zijn, leven langer. Het beschermende effect van bewegen neemt toe naarmate we ouder worden. Anders gezegd: voldoende lichaamsbeweging wordt belangrijker naarmate we ouder worden. De vraag is: hoe veel beweging is nodig om de zojuist opgesomde voordelen te behalen. Over het algemeen wordt drie tot vijf keer per week bewegen als ideaal beschouwd. Veel ouderen halen dit aantal niet, helaas. Gelukkig kan ook een of twee keer per week al heel wat verschil maken.
Bewegen wil niet zeggen dat men zich telkens enorm moet inspannen, zich forceren kan juist slecht zijn. Het gaat er om dat men zich gedurende een half uur steeds zodanig inspant dat men gaat hijgen maar dan nog wel een gewoon gesprek kan voeren.

Zorg voor voldoende slaap

Slapen is niet alleen nodig om te herstellen van lichamelijke inspanningen, maar ook noodzakelijk om geestelijk de accu op te laden. Onze slaap en met name onze dromen helpen ons om indrukken, zorgen en angsten te verwerken. Om vast te stellen of u voldoende geslapen hebt, is het vooral van belang of u zich ‘s ochtends uitgerust voelt.

 • Gebruik de slaapkamer alleen waarvoor deze bedoeld is: rusten en slapen. Dus geen tv op de slaapkamer.
 • Verlaat de slaapkamer als u de slaap niet kunt vatten en ga dan ergens anders muziek beluisteren of een boek lezen.
 • Sta altijd op vaste tijden op, ook als u zich dan nog niet uitgerust voelt.
 • Ga ook altijd op vaste tijden naar bed. Uw lichaam raakt zo geprogrammeerd om dan te slapen.
 • Maak u niet te veel zorgen en wind u niet op als u de slaap niet kunt vatten. Dan wordt slapen een obsessie. Piekeren maakt dat u nog minder slaapt. Het is beter om u zelf voor te houden dat u ligt en daardoor toch rust.
 • Bereid u voor op de slaap en doe de laatste twee uur voordat u gaat slapen geen inspannende bezigheden.
 • Bedenk dat u van alcohol (> 2 glazen) weliswaar goed inslaapt, maar slecht doorslaapt. U zult onrustiger slapen, eerder wakker worden en minder uitgerust ontwaken.

Probeer te leren van verliezen, teleurstellingen en tegenslagen

Het verschil tussen gelukkige en ongelukkige ouderen zit hem gemiddeld genomen vooral in de wijze waarop de personen met
tegenslagen zijn omgegaan.
Ieder mens krijgt in zijn leven zijn portie verdriet of zoals het gezegde luidt ‘ieder huisje heeft zijn kruisje’. Het is natuurlijk en gezond bij elk groot verlies en elke ingrijpende gebeurtenis een moeilijke periode door te maken en te rouwen, probeer daarna echter de balans op te maken en kijk of er voor u ook iets positiefs of leerzaams aan te ontdekken valt.

Koester vriendschappen en onderhoud uw contacten

Er zijn overtuigende bewijzen dat contacten en relaties met andere mensen net zo belangrijk zijn voor onze lichamelijke en psychische gezondheid als goede voeding en voldoende beweging. We hebben de aanwezigheid van anderen nodig voor feedback en het verleggen van onze aandacht buiten onze eigen persoon. Contacten geven een doel en maken lichamelijk contact mogelijk wat weer bijdraagt aan een gevoel van welbevinden.

Denk regelmatig aan alles waar u dankbaar voor of trots op bent

Ieder mens streeft naar geluk. Tijdens mijlpalen in het leven (zoals bij het trouwen), bij oud en nieuw
jaar en bij verjaardagen wensen we elkaar steeds geluk toe. Ondanks dat we geluk zo belangrijk
vinden, zijn we niet vaak bezig met de vraag hoe we ons geluk kunnen vergroten.

Streef ernaar om te zorgen voor mensen of dieren

Zorgen is goed voor onze gezondheid. Zo heeft onderzoek aangetoond dat oudere mannen die zorgen voor hun hulpbehoevende partner, gemiddeld twee jaar langer leven dan niet-zorgende mannen. Vrouwen worden gemiddeld ouder, omdat zij meer energie stoppen in zorgen, bijvoorbeeld door op hun kleinkinderen te passen.  Studies onder ouderen hebben aangetoond dat degenen die huisdieren hebben, minder kans hebben op een depressie, beter in staat zijn om alleen te leven en actiever zijn dan hun leeftijdgenoten zonder huisdieren.

Wees matig met eten

Veel mensen eten omdat ze honger hebben en deze willen stillen. Anderen eten uit gewoonte, weer anderen omdat ze het niet laten kunnen en eten zo lekker vinden. Velen staan niet of nauwelijks stil bij de vraag welk voedsel en hoeveel voedsel goed is voor hun gezondheid. Dat is jammer, want verkeerde voedselkeuze en te veel eten kan op termijn een dodelijke combinatie zijn. Om overgewicht en bijkomende klachten te voorkomen, is het raadzaam om bij elke maaltijd niet meer dan 70% van de hoeveelheid voedsel die we kunnen innemen, te nuttigen. Door langzamer te eten en te genieten van het eten kan men dan toch met een verzadigd gevoel van tafel.

Geniet van de kleine dingen van het leven

Genieten is goed voor onze psychische en lichamelijke gezondheid, zo weten we nu. Alle lichaamsfuncties hebben er profijt van, bovendien zorgt het voor een positieve stemming. Het is een anti-gif tegen (de dreiging) van sombere gevoelens. Genieten is heel persoonlijk. De een geniet veel van een wandeling in de natuur, de ander zoekt liever de drukte op van de markt. Om meer van het leven te genieten is het van belang dat men eerst nagaat waar men het meest van geniet. En bedenk dan dat genieten niet een kwestie is van kwantiteit maar van kwaliteit.

 

Bron: Nederlands Kenniscentrum Ouderenpsychiatrie