Home » Wat is een zelfstandige zorgverlener?

Wat is een zelfstandige zorgverlener?

Vele zelfstandig werkende zorgverleners zijn verpleegkundigen, ziekenverzorgenden of verzorgenden met jarenlange werkervaring in de zorg. Met de ambitie om zaken zelf te organiseren, zowel voor de cliënt (voldoende aandacht en persoonlijke thuiszorg) als voor zichzelf (baas over eigen werk: welke zorgen wel en welke niet, de eigen tijd indelen). Via OMZORG kunt op verschillende manieren als zelfstandige zorgverlener werken; als Zelfstandige Zonder Personeel (ZZP-er) of als Freelancer. Een combinatie van beide is ook mogelijk trouwens.

 

Particuliere cliënten
Een zelfstandige op ZZP-basis bouwt met behulp van OMZORG zijn of haar eigen cliëntenkring op. Wij benaderen u als zelfstandig zorgverlener met zorgaanvragen die particulieren of bijvoorbeeld huisartsen of transferverpleegkundigen bij ons onderbrengen. U beslist of u een specifieke zorgopdracht kunt en wilt aannemen. Wij ondersteunen u bij de zorgverlening en dragen bij aan uw garantie van continuïteit van zorgverlening. Uiteraard zonder daarbij uw zelfstandigheid of uw verantwoordelijkheid voor zorgkwaliteit en continuïteit van de zorgverlening over te nemen.

 

Zorgopdrachten van zorgorganisaties
Vele zelfstandige zorgverleners  willen ter afwisseling of ter aanvulling diensten uitvoeren voor zorgorganisaties. Voor anderen zijn deze opdrachten van structurele aard. Dit betreft vaak waakdiensten en de variëteit in clienten en zorg is groot. Reguliere zorgorganisaties besteden deze diensten uit aan zelfstandige zorgverleners op freelance basis via OMZORG. Soms ‘last-minute’ aanvragen omdat de gezondheid van de zorgvrager plotseling verslechterd of omdat de zorgorganisatie een tekort heeft aan zorgverleners. Als zelfstandig zorgverlener (Freelancer) beslis je iedere keer of je de zorgopdracht aanneemt of niet. Een verschil met de ZZP-er is dat de Freelancer zich per dienst laat verlonen, dat wil zeggen dat per verloning de verschuldigde loonbelasting en sociale lasten worden afgedragen. Je ontvangt de vergoeding wekelijks op netto-basis met een loonstaat.

 

Fiscaal
Er is voor wat betreft belastingaspecten een groot verschil tussen ZZP-ers en Freelancers. Om via OMZORG als zelfstandig zorgverlener te kunnen werken dienen de fiscale spelregels nauwgezet te worden gevolgd. Dat betekent voldoen aan verschillende criteria zoals zeggenschap over het eigen werk, meerdere cliënten per jaar hebben. Voor ZZP-ers komt daar nog bij dat zij zelf het betalingsrisico moeten nemen en een boekhouding moeten (laten) bijhouden. Een door de belastingdienst als ondernemer erkende zelfstandig zorgverlener kan aanspraak maken op fiscale voordelen. Om via OMZORG als ZZP-er of als Freelancer te kunnen werken dient u te beschikken over een juiste en geldige ’VAR-verklaring’ en een bewijs van inschrijving als zelfstandige bij de Kamer van Koophandel te kunnen overleggen. Onze vestigingsmedewerkers zijn u graag van dienst met advies. ZZP-ers kunnen niet via OMZORG voor zorgorganisaties werkzaam zijn bij ‘Zorg in Natura’ situaties. Freelancers kunnen wel diensten uitvoeren voor zorgorganisaties bij cliënten op basis van ‘Zorg in Natura’ .

 

Verzekeringen
Als zelfstandig zorgverlener ( ZZP-er en/of Freelancer) dient u zelf uw verzekeringen te regelen. Een geldige beroepsaansprakelijkheid verzekering stellen wij verplicht. Daarnaast kunt u zich op vrijwillige basis verzekeren tegen bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid. Daarbij kunt u profiteren van aantrekkelijke collectieve arrangementen die een aantal verzekeraars aanbieden. Informatie over deze verzekeringen is op de vestigingen beschikbaar.

 

Administratie
Het (laten) voeren van een eigen boekhouding is voor een zelfstandig zorgverlener op ZZP-basis een ’must’. OMZORG is er uiteraard voor de noodzakelijke administratieve en contractuele ondersteuning. Zoals de productie van uw zorgfacturen voor particuliere cliënten. Freelancers kunnnen na het ondertekenen van een overeenkomst iedere week hun gewerkte uren melden en wij verzorgen de rest van de (facturerings)administratie. Freelancers behoeven geen volledige boekhouding bij te houden, omdat zij voor de uitgevoerde zorgopdrachten verloond worden, dat wil zeggen dat loonheffing al is ingehouden op de betalingen. Freelancers ontvangen bij een up-to-date dossier binnen een week na declaratie hun netto vergoeding.

 

ZZP-er of Freelancer?
Een aantal zelfstandige zorgverleners richt zich op het uitvoeren van ‘losse’ diensten voor zorgorganisaties. Zij werken als Freelancer. Andere zorgverleners kiezen volledig voor particuliere cliënten en werken als ZZP-er. Wilt u het beste van beide ? Dan kiest u toch voor zowel de ZZP als de Freelance aanpak! Vanzelfsprekend adviseren wij u hierbij graag, beide is mogelijk via OMZORG.